Block title
Block content

RAHÎM

 
Rahmân ve Rahîm isimlerinin her ikisi de Allah’ın sonsuz bir merhamet sahibi olduğunu ifade ederler. Rahmet ve merhamet; kısaca, ‘hayrı irade etmek ve sonsuz ihsan ve ikramda bulunmak’ mânâsına gelir.

“Allah, dünyanın Rahmânı, ahiretin Rahîmidir.” denilir. “Allah müminlere Rahimdir” ayeti, bu ismin özellikle ehl-i imanla alakalı olarak açıklanmasına bir karine olarak görülmüştür. (Ahzab 43)

Rahmân ismi, “insan-hayvan, mü’min-kâfir farkı gözetmeksizin her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten” demektir. Rahîm ise, “iradesini doğru kullanan kullarına iman, ibadet, hidayet saadetini kazandıran ve onlara ebedî Cennetler hazırlayan” demektir.

Rahmân hem isimdir hem de sıfattır, Rahîm ise sadece sıfattır. Bundan dolayı, Rahmân ismi başkalarına nispet edilmez, yani mahluklara bu isim verilmez, ama Rahîm ismi verilebilir.

Kur’ân-ı Kerîm’de Rahîm ismi, daha çok Ğafur ismiyle birlikte kullanılmış, böylece en büyük rahmetin mağfiret olduğuna dikkat çekilmiştir. Şu halde mağfiret, Rahîm isminin en güzel bir tecellisidir.

Rahmân ismi dünyada nail olduğumuz nice nimetlere, Rahîm ismi ise ahirette kavuşmaya namzet olduğumuz ebedî saadetlere nazarımızı çevirir. Birincisi bizi şükre ve tefekküre sevk ederken, ikincisi ibadete yönlendirir.

Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2751 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...