"Rahîmiyet-i İlâhiyenin lâtif cilvelerindendir ki, valide balıkların yavrularıyla nisbetsiz bir tefâvüt-ü cismîde bulunduklarından, yavrulara valideleri kumandanlık edemiyorlar. Sokuldukları yere giremedikleri için,,." kumandanlık ile izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Balığın yavruları balıklara nispetle çok küçük ve kalabalıktır. Bir tek anne balığın, bu küçük ve kalabalık yavruları tedbir ve idare etmesi mümkün değildir. Allah, anneye şefkatinden dolayı, bu yavru kolonisine içlerinden bir lider bir önder tayin ediyor ve onların sevk ve idare işlerini kolaylaştırıyor.

Belgesellerde her türde hayvanların kendi içlerinden güçlü ve kuvvetli birisini lider seçtiğini görmekteyiz. Aynı âdetullahın balık yavrularında da cari olduğunu Üstad Hazretleri burada ifade ediyor.

Sosyallik ve liderlik kavramları her ne kadar insanlara özgü kavramlar olmuş olsa da basit ve ilkel de olsa hayvan türlerinde de görülmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...