"Rahman ismi Rezzak burcunda,.." şeklinde bazı ifadeler geçiyor Risalelerde. Burada geçen "burç" ne anlam ifade ediyor? "Kalbin seyahati", ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın her bir isminin, kainat sahnesinde bir tecelli dairesi vardır. Bu dairede bir isim reistir ve galiptir, diğer isimler ise bu ismin emrinde ve gölgesinde hizmet ve tecelli ederler.

Mesela; sema bir dairedir, bu dairede reis; Allah’ın Celal ismidir. Dev galaksilerin sapan taşı gibi çevrilmesi ve zerrece yörüngesinden sapmaması; Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyasını muhtevi olan Celal ismini kör olana bile gösterir. Bu sema dairesinde diğer isimler Celal isminin komutasında ve gölgesinde tecelli ederler.

Yine bir çiçeğe nazar ettiğimiz zaman oradaki ince sanatlar ve güzel kokular ve estetik işlemeler; Allah’ın Cemal isminin manasını zahiren ve galiben gösterir. Bu çiçek dairesinde de, Allah’ın Cemal ismi reistir diğer isimler bu ismin komutasında ve gölgesinde işlerler. Bunun gibi kainatta ve mevcudatta her ismin kendisini izhar edip gösterdiği daireler vardır.

Rahman, yani şefkat manası Kerim isminin tecelli dairesinde çok aşikarene tecelli edip kendisini ilan ediyor. Ama bu dairede Kerim ismi, yani ikram ve ihsan manası galip diğer isimler ise ona tabidir.

Allah’ın isimlerinin birbirlerinin üstünde görünüp birbirlerinin burcunda tulu etmesi, her bir ismin o fiilde gerekli aktör olmasındandır. Yani fiilin vuku bulması bütün isimlerin o fiilde tecelli etmesi ile mümkündür. Lakin fiilin mahiyetine göre, bir isim o fiilde galip diğer isimler ise ona tabidir. Bu sebeple bir fiilde bütün isimler zımni olarak tecelli ederler. Bu da isimlerin birbirlerinin dairesinde görünmelerini ve tulu etmelerini temin ediyor.

İnsan mahiyetinde bulunan her bir duygu ve cihazların vazife ve daireleri farklıdır. Bir duygunun yaptığını diğeri yapamaz. Kulak tadamaz, dil işitemez ama ortak bir şekilde vücuda hizmet ediyorlar. Kulak dile, dil kulağa arkadaş ve yoldaştır. Aynı şekilde insanın ruhu kalbine, kalbi ruhuna arkadaş ve yoldaştır. Kalp sevdiğini hayal kuvveti ile hayal etmek ister. Akıl hayalin üstüne binip alemleri gezmek ister vs. Demek her bir aza ve cihaz birbirleri ile irtibat içinde ve bir birlerinden faydalanıyorlar.

Alemler tabiri, zerreden gezegenlere kadar her şeyi kuşatan geniş bir kavramdır. Bu sebeple atomlardan gezegenlere kadar her bir alem Allah’ın isimlerinin sergilendiği ve perdelendiği bir sahne gibidir. Herkes az çok kabiliyetine ve tefekkür kuvvetine göre bu sahneleri ve perdeleri okuyabilir. Kimileri bütün alemleri bir perde gibi okurken kimileri küçük bir perdenin içinde hapsolur. Bu iş manevi kuvvet ve kabiliyete göre değişir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...