"Rahmet, inâyet, adalet, hikmet, iktisat ve nezafet gibi pek kuvvetli, ihatalı hakikatler, haşrin ademiyle ve âhiretin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılâp etsinler?" cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın her bir ismi ahiret âleminin kurulmasını ve insanların da bu âlemde ebedî bir şekilde yaşamasını iktiza edip istiyorlar.

Mesela; rahmet ve şefkati sonsuz olan Allah’ın, insanlığı bir daha dirilmemek üzere yokluğa ve hiçliğe atması mümkün olmadığından rahmet sıfatı ahiret âlemini iktiza eder.

Yine sonsuz inayet ve ikramı bu dünyadaki eserleri ve tecellileri ile sabit olan Allah, insanlığı bir daha dirilmemek üzere yokluğa ve hiçliğe atıp, inayet ve ikramdan mahrum bırakmayacağından Kerim ve Muhsin isimleri ahiretin tahakkukunu istilzam edip ispat ederler.

Dünya hayatında bütün bitki ve hayvanların bütün özelliklerini tohum ve çekirdeklerinde muhafaza eden Hafiz ve Rakip isimleri kâinatın halifesi, en büyük mahlûku ve en mükemmel meyvesi olan insanın amellerini de elbette muhafaza edip kayıt altına alacaktır. Nitekim aldığına dair kâinatta çok emareler vardır. İnsanın hafızası, bunun en büyük delilidir.

Muhafaza ise; ancak muhasebe için yapılır. Yani Allah, insanların amellerini ve fiillerini hesap ve muhasebe için kayıt altına alıyor. Hesap ve muhasebe ise; ceza veya mükâfat için yapılır. En büyük ve daimi ceza ve mükâfat yeri ise cennet ve cehennemdir. Öyle ise kâinattaki Hafız ve Rakip isimlerinin tecellilerinin hepsi, haşre ve ahirete işaret ve beşaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Sorumakinası_hs... (doğrulanmadı)

Nezafet ahireti neden iktiza eder?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Nezafet Kuddüs isminin bir tecellisidir. Kuddüs isminin ahireti iktiza etmesi diğer isimlerin iktiza etmesi gibi zahir ve bedihi olmayabilir ama çok ince ve derin düşünüldüğünde bu tarz isimlerinde dolaylı bir şekilde iktiza ettiğini anlayabiliriz.

Dünya zıtların cevelan ettiği bir alandır kirlilik ile temizlik ise iki zıt kutuptur ve Kuddüs isminin alanına giriyorlar. Kuddüs ismi maddi ve manevi temizliği, paklığı, nezafeti iktiza eden bir isim olduğu için cennet bizzat nezafetli, temiz ve pak cehennem ise dolaylı bir şekilde kirleri yakan ve temizleyen bir mekan olmasından bu isim her iki mekanı da direk ve dolaylı bir şekilde iktiza eder.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...