"Ramazan-ı şerifte hastalık münasebetiyle her bir kardeşim benim hesabıma bir saat çalışmasını…" cümlesinde geçen "benim hesabıma" ifadesinden kasıt nedir; insanın çalışması başkasının hesabına nasıl geçer?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Geçen Ramazan-ı Şerifte, hastalığım münasebetiyle, her bir kardeşim benim hesabıma birer saat çalışmalarının pek büyük neticesini aynelyakîn ve hakkalyakîn gördüğümden, böyle duaları reddedilmez mâsumların ve mübarek ihtiyarların ve bahtiyar üstadlarının, benim hesabıma ara sıra lisanen ve kalben duaları ve çalışmaları, kalemleriyle yardımları, benim Risale-i Nur'a hizmetimin uhrevî bir netice-i bâkiyesini dünyada dahi bana gösterdi. Elhamdü lillâh, hâzâ min fadli Rabbî."(1)

Bu cümleyi şu şekilde anlamak mümkün: Risale-i Nur'un yazılmasında ve neşredilmesinde Üstad Hazretlerinin yerine bizzat çalışmak şeklindedir.

Nasıl bir fabrikada bir işçi hastalığında diğer işçi arkadaşları onun işini kendi aralarında paylaşarak yükleniyor ise, aynı şekilde iman fabrikasında Üstad Hazretleri hasta olduğu zaman, onun hizmet payını diğer Nur talebeleri kendi aralarında taksim edip, fazla gayret ve mesai sarf ediyorlar demektir.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 80. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...