Block title
Block content

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraberdik. İkindi namazı için abdest almayı emretti. Su bulunmadı. Yalnız bir parça su emretti..." Buradaki "emri" nasıl anlamalıyız, Peygamberimiz (asm) emir-nehiy konusunda mutlak yetkili mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamberler vazifesi gereği amir ümmeti ise memurdur. Yani Peygamber Efendimiz (asm) emreden, ümmet de emri dinleyendir. Ayrıca Peygamber Efendimiz (asm) -haşa- keyfi ve hevai bir emirde bulunmaz. Şayet emrediyorsa, o mutlaka vazife noktasından emrediyor demektir.  

Bunu ifade eden çok ayet ve hadisler bulunmaktadır.

"Bir de peygamber size her ne emir verirse onu tutun, yasakladığından da sakının ve Allah'tan korkun; çünkü Allah, cezalandırması çetin olandır." (Haşr, 59/7)

"(Ey Muhammed! Onlara) De ki: Allah’ı seviyorsanız, bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. (Ve yine) de ki: Allah’a ve Rasule itaat edin; eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah kafirleri sevmez.”(Âl-i İmran, 3/31, 32)

“Allah’a ve Peygambere itaat edin ki rahmet olunasınız.” (Âl-i İmran, 3/132)

"Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin...” (Nisa, 4/59)

“Oysa aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Peygamberine davet olunan mü’minlerin sözü ise, 'İşittik ve itaat ettik.' demeleridir...” (Nur, 24/51)

Peygamber Efendimiz (asm)'in hevasına tabi olması mümkün olmadığı için, onun her tavrı ve her emri vahiy ve ilham eksenlidir; hata varit olacağı zaman vahiy derhal onu düzeltiyor. Şayet bir konuda vahiy inzal olmamışsa, ona (asm) itaat etmek imanın bir gereğidir.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...