Block title
Block content

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, küllî ve umumî vazife-i nübüvvet içinde bazı hususî, cüz'î maddelere karşı azîm bir şefkat göstermiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, küllî ve umumî vazife-i nübüvvet içinde bazı hususî, cüz'î maddelere karşı azîm bir şefkat göstermiştir. Zâhir hale göre o azîm şefkati o hususî, cüz'î maddelere sarf etmesi, vazife-i nübüvvetin fevkalâde ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz'î madde, küllî, umumî bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan, o silsile-i azîmenin hesabına, onun mümessiline fevkalâde ehemmiyet verilmiş."(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'in elçiliği belli bir kavim, belli bir zümre, belli bir aşiret ya da belli bir aileye değil, istisnasız bütün insanlığadır. Bu cihetle onun nübüvveti külli ve umumidir, yani evrensel ve bütün insanlığı içine alan bir nübüvvettir.

Bu yüzden Peygamber Efendimiz (asm)'in Hazreti Hasan ve Hüseyin (ra) gösterdiği ilgi ve şefkat, zahiri açıdan nübüvvetin evrensel olma ilkesine uygun düşmüyor, gibi geliyor demek, bu ilgi ve şefkatin altında daha başka bir incelik ve mana bulunuyor demektir. Yani dışarıdan bakan birisi vazife makamında Hazreti Peygamber (asm)'in kendi torunlarına özel bir imtiyaz, özel bir karabet özel bir muamele sergilediğini düşünebilir. Hâlbuki bu muamele onun alemşümul davasına uygun düşmez.

Fakat Peygamber Efendimiz (asm)'in hakikatte torunlarına gösterdiği ilgi ve şefkat, küllî, umumî bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan, o silsile-i azîmenin hesabına, onun mümessiline fevkalâde ehemmiyet verilmiş. Yani Peygamber Efendimiz (asm)'in zahiri açıdan torunlarına olan anormal ilgi ve şefkati bir aile yakınlığından değil o torunların sülbünden gelecek olan büyük Âl-i beyte gösterilmiş bir ilgi ve taltiftir.

(1) bk. Lem'alar, Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Nükte | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2709 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...