Block title
Block content

Resul-ü Ekremi (asm) vazife başında ve ubudiyet içinde görmek ve ziyaret etmek, ifadesinde vurgulanmak istenilenler nelerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir risalede Kur’anın iki temel vazifesi olduğu anlatılıyor:

Birisi “daire-i rububiyetin kemalat ve şuûnatını”, diğeri ise “daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvâlini” talim etmesi, yani öğretmesi, ders vermesi.

Bu iki esas Peygamberimizin (asm) ve bütün peygamberlerin de iki temel vazifesidir. On Dokuzuncu Söz'de, Rabbimizi bize tarif eden üç büyük muarrif olduğu beyan edilerik bunlar, kâinat kitabı, Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (asm) olarak tepit edilir. Kâinat durmadan Allah’ı tespit etmekte ve onun sıfatlarını ve isimlerini aklı başında olanlara ders vermektedir. Ancak Kur’an nazil olmadan bu dersler yetirince anlaşılmadığı için insanlar kendilerini ve çevrelerinde onlara hizmet eden bütün mahlukatı putlara isnat ediyor, onların yaratıcı olduklarına inanıyorlardı.

Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasıyla ve “Oku!” emriyle, Allah Resulüne (asm) kâinat ve ondaki bütün hadiseler gerçek manada okutulup ders verildi. Allah’a nasıl iman edileceği, O’nun kudsî zâtına mukaddes sıfatlarına, isimlerine fiillerine nasıl inanılacağı en güzel şekilde öğretildi. Ve O Allah Elçisi (asm) de hem daire-i rububiyet diye özetlenen, Allah'ın zâtı, şuunatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri hakkında insanlık âlemini irşad etti, hem de o uluhiyete karşı insanların ubudiyet, yani kulluk görevlerini nasıl yerine getirecekleri bütün teferruatıyla anlatıldı. Ve uygulamalı olarak ders verildi.

İşte  “Resul-ü Ekremi (asm) vazife başında ve ubudiyet içinde görmek ve ziyaret etmek” ifadesi, bize bu dersi vermektedir. Yani Allah Resulü (asm), risaleti cihetiyle bu iki sahayı insalara öğrettiği gibi, ubudiyeti cihetiyle de o hakikatlara en ileri seviyede kendisi de iman etti ve o İlâhî hükümleri en büyük bir hassasiyetle hayatında sergiledi.

Özet olarak, “vazife başında” ifadesi Peygamber Efendimizin (asm) risaletini, “ubudiyet içinde” ifadesi ise velayetini hatırlatmaktadır. Bunlar ise kelime-i şehadetteki “abdühu ve resulühu” ifadelerine bakarlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...