Resul-ü Kibriya (a.s.m)’nın taşıdığı bin nişanın hazine-i hassaya mahsus olması, ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretlerinin beyan ettiği gibi,

“Zira keramet, mucize gibi, Allah'ın fiilidir.” (Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale)

Peygamber mu’cizeleri insanların peygamberleri tasdik etmeleri için İlâhî bir ihsan, hidâyete ermelerinde de bir kolaylıktır.

“Hazine-i hassa” ifadesi bir yönüyle mu’cizenin tarifi niteliğindedir. Bilindiği gibi mu’cize insanların yapmaktan aciz oldukları şeyler, hadiselerdir. Bunlar Allah’ın kudretine hastır ve öylece ortaya çıkarlar.

Hazineden herkese farklı nimetler dağıtılması gibi, İlâhî hazineden de her peygambere ayrı mu’cizeler ihsan edilmiştir. Bu mu’cizeler bir yönüyle peygamberlere bir ihsan, diğer yönüyle de ümmetlerine bir irşattır.

Mu’cize ihsanına en çok mazhar olan, Peygamber Efendimiz (asm.)'dir. Hazreti Musa (as.) gibi kitap sahibi bir büyük peygamberin meşhur olan mu’cizelerinin sayısı dokuz iken, Allah Resulü (asm.) bin mu’cizeye mahzar olmuştur. Bunların her birisi bir nişan olarak onun nübüvvetini ilan etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...