Block title
Block content

Risalaler açısından baktığımızda, hayvan ruhları da insaninki gibi vasıflar taşır mı? Hayvan ruhunun özellikleri nelerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruh: İrade sıfatının hakim olduğu emir aleminden gelen bir komut ve emirdir; veya bir kanundur. Bu emir ve kanuna Allah’ın kudret sıfatı, harici bir vücut ve ceset vererek, onu somut ve görünür hale getirmiştir. Aynı zamanda başına da şuur takarak, hem harici vücudu olan, hem de başında şuuru olan bir kanun olmuştur. Faraza, emir aleminden olan yer çekimi kanununa Allah, kudreti ile bir ceset giydirse, inayeti ile de bir şuur verse idi, o da bir insan olurdu. Ya da insanın ceset ve şuurunu alsa, biz de bir soyut kanun oluverirdik.

Hayat ve şuur (akıl) ruhun bir hassesi ve vasfıdır. Ceset olmasa da ruhun hayat ve şuuru devam eder. Yani insan ruhu hem görür, hem işitir, hem konuşur, hem düşünür, hem hisseder hem hatırlar, hem lezzet ve elemi hisseder. Hatta insan bedeni öldükten sonra ruha münasip, ruh ayarında, bir latif kılıf giydirilir, ruh bütünü ile çıplak kalmaz. Bu latif kılıf ise cesedin timsalindedir, yani her insanın sima kimliği bu misali bedene akseder. Esası itibari ile ruh cesede değil, ceset ruha muhtaçtır.

Üstad Hazretleri ruhu tarif ederken kainattaki herhangi bir kanunun kardeşi şeklinde tarif ediyor. Hal böyle olunca en asgari ve temel hususlarda bütün ruhlar aynıdır diyebiliriz; fark sadece ruhun işlenmesinde ve ona takılan vasıflardadır. İnsanın ruhuna insani vasıflar takılırken, hayvanının ruhuna da hayvani vasıflar takılmıştır.

Yukarıda da izah ettiğimiz gibi, insanın ruhuna takılan hayat, şuur ve sair latifeler insanı daha yüksek ve ulvi yapıyor. Hayvan ruhunda insani vasıflar olmadığı için insanın ruh cevherine yetişemiyor.

Hayvanın ruhunda en temel iki vasıftan birisi alem-i emirden gelen kanunluk emri, diğeri ise hayattır. İnsanda da bunlar var, ama insanda artı olarak şuur ve latifeler de bulunuyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Okunma sayısı : 2.472
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...