Risale-i Nur anlaşılması zor bir dile sahip olmasına rağmen nasıl bu kadar kişi -özellikle de gençler- benimsiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalelerin iki temel vazifesi vardır:

1. Dini bilgilerimizi kuvvetlendirmek ve bu bilgileri hayatımızda uygulamak,

2. Ecdadımızın ve dedelerimizin konuştuğu dili muhafaza etmek. Böylece dede ile torun arasında bir köprü olmak...

Risaleler genel anlamda kabul edilen "Bir milleti kendinize bağlamak için, dinini ve dilini yok edin, o millet sizindir." kaidesini esastan yıkmaya çalışmaktadır.

Ayrıca kelime haznesi, düşünme ve tefekkür gücünü gösterir. Kelime haznesi daraldıkça tefekkür zayıflar, genişledikçe kuvvetlenir. Dolayısı ile dilin gücü, kelime zenginliği ile ölçülür.

Her kelime bir manaya işaret eder ve mana âlemi kelimeler ile ifade edilir. Demek kelime bilgisi azaldıkça mana âleminden uzaklaşılıyor demektir. Kelime dağarcığı azalan insanların mana âlemleri ile ilişiği zayıflıyor ve çok mübtedi ve ilkel kalıyor demektir.

Risale-i Nur'un kelime zenginliği bu hastalığın bir ilacı niteliğindedir yani Risale-i Nur'u okuyup anlayan bir insan mübtedi ve ilkel kalmaktan kurtulup münevver ve yüksek bir seviyeye erişiyor demektir. Dolayısı ile kendimizi geliştirmeli, Risale-i Nur'u çok iyi anlayacak bir seviyeye getirerek hem imanımızı tahkikiye çevirmeli hem de aydın ve münevver bir insan olmalıyız.

Günde iki kelime öğrensek bir senede 730 kelime kazanmış oluruz iki üç sene içinde kelime haznemiz çok üst bir seviyeye çıkar ve her anlamda mütekamil bir insan oluruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin

Evet risale-i nur kelime olarak çok zengin ama toplumda kullanılmıyor.

Toplumda İngilizce ve biraz da Osmanlıca kelimeler var ama halk Risale dilinden uzak değil mi? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Toplumun dil anlamında fakir olması Risale-i Nuruda fakirleştirmeyi meşru kılmaz. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin

O zaman toplum içinde bu dili kullanmasak da, ya toplum gibi bu kitapları anlamakta fakir kalacağız yada okuyup anlayıp çok noktadan zengin olacağız. Toplumun dili ve dini yapısı direkt ölçü olamaz. Risaleler dil ve din için bir ölçü veriyor. 

Kastettiğim Risaleleri günümüz diline döndürmek değildi. Bu zaten uygun görülmüyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ahmet özcan

nazlanan ve istiğna gösteren nâzeninlerin mehirleri dikkattir. Ve menzilleri dahi kalbin süveydasıdır. Bunlara giydirdiğim elbise, zamanın modasına muhaliftir. Zira Kürd mektebi denilen yüksek dağlarda büyümüş olduğumdan alaturka terziliğe alışamadım. Hem de şahsın üslûb-u beyanı, şahsın timsal-i şahsiyetidir. Ben ise gördüğünüz veya işittiğiniz gibi, halli müşkil bir muammayım... 
Muhakemat - 84

Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devadır, Amma Hazmı Sakîl 
   Birinci tecrübe, birinci inşa', birinci nutuk olduğundan noksan ve iğlakı tabiîdir. Mazur tutarsanız, teşekkür ederim. Tutmazsanız mazursunuz. Zira hürriyet var.
   Kaplan postuna benzeyen elbisem gibi, üslûb-u beyanım da zamanın modasına muhaliftir. Zira alaturka terzilik bilmiyorum, tâ bu maânîye iyi libas keseyim ve düğme yapayım.
   Reca ediyorum, nutkumu hayal-hanenize girmekten yasak etmeyiniz. Benim gibi hem hayalden kapı açın, tâ ki kalbe girsin. Zira hamiyet ve diyanet ve gayretinizle iş var, müzakere edecekler. Kalbin karanlık köşelerinden ışık yakacaklar!..
Asar-ı Bediiyye - 439

Lafız, fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmülün bekası, zihnin remzidir.
Badıllı Mesnevi - 703

sözü söyleyen veya bir yazıyı yazan insanlarda meyl-ül erciha vardır. Yani herkes daha güzel lafızları, üslûbları bulup söylemek, yazmak arzusundadır. Bu arzuları tatmin etmek için manalara giydirdikleri elfaz ve üslûbların; manaların kametlerine, boylarına sevk-i fıtrîye uygun olup olmadığına bakmazlar. Elden geldiği kadar daha güzellerini, zariflerini arayıp bulmak için, -bilhassa nazımlarda, şiirlerde- bütün bütün mes'eleleri sevk-i fıtrî kanunlarından çıkarıyorlar.
Badıllı Mesnevi

 

Bu noktadan da bakılabilir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...