"Risale-i Nur, başka kitapları değil, belki yalnız Kur’ân-ı Kerîmi üstad olarak tanıması ve ona hizmet etmesi itibarıyla..." İzah eder misiniz, başka İslamî eserler neden üstad olarak tanınmıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evvelâ: Şunu hatırlatmalıyız ki Risale-i Nur, başka kitapları değil, belki yalnız Kur’ân-ı Kerîmi üstad olarak tanıması ve ona hizmet etmesi itibarıyla; makbuliyeti hakkında bizim bu mevzuda söz söylememize hâcet bırakmıyor. Biz, ancak ilim erbabı mabeyninde Risale-i Nur’un değerini tebârüz ettirmek için ilâveten deriz ki:

Risale-i Nur, şimdiye kadar hiçbir ilim adamının tam bir vuzuhla ispat edemediği en muğlâk meseleleri, gayet basit bir şekilde, en âmi avam tabakasından tut, tâ en âli havas tabakasına kadar herkesin istidadı nisbetinde anlayabileceği bir tarzda, şüphesiz ikna edici ve yakinî bir şekilde izah ve ispat etmesidir. Bu hususiyet hemen hemen hiçbir ilim adamının eserinde yoktur."(1)

Diğer eserler kendi döneminin şartlarına hitap eden ve kendi döneminin sınırları içinde kalan eserler olduğu için, bu zamanın hastalıklarına ve sıkıntılarına tam deva özelliği taşımıyorlar.

Oysa Kur’an ana kaynak olma bakımından bütün zamanlara bütün dönemlere hitap eden ve o dönemlerin hastalıklarına ve sorunlarına şifa olabilecek tarih üstü bir kitaptır. Risale-i Nurun direkt Kur’an’ı referans almasının ana nedeni budur.

Diğer tefsirler ya bir konu üzerinde uzmanlaşmış ya da bulunuduğu dönemin ruhuna hizmet ediyorlar. Onları birebir kopya etmek bu asrın ihtiyaçlarına cevap vermeyecekti. Bu asırda yazılan tefsirin bu asrın güncel sorunlarına deva olacak bir nitelikte olması gerekiyor.

Risale-i Nur hem iman üzerinde durmuş hem de kendi bulunduğu dönemin sıkıntılarına çözüm üretmiş güncel bir tefsir olduğu için; doğrudan her daim güncel ve taze olan Kur’an’ı kendine rehber edinmiştir.

Diğer eserleri ve tefsirleri eksik, değersiz ve önemsiz görme gibi bir durum asla söz konusu değildir. Mevlana bu zamanda olsa Risale-i Nur'u telif ederdi; Üstad Mevlana döneminde olsa Mesnevi-i Şerifi telif ederdi. Burada esas olan bulunduğu dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilmektir.

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...