Risale-i Nur dairesi içerisinde; bir büyükten tasavvufi zikir ders olarak alınabilir mi? Üstad Hazretlerinden; hizmette abiler aracılığıyla gelen özel zikir var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Üstad Hazretlerinin talebelerinde böyle bir durum şimdiye kadar görülmemiştir.

İkincisi,

“Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid mâbeynindeki vasıta değildir. Belki hakikî kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer."

"Mesleğimiz halîliye olduğu için, meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder. Bu hılletin üssü’l-esası, samimî ihlâstır...
(1)

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, Risale-i Nur dairesinde şeyh mürid ilişkisi yoktur. Dolayısı ile bir Nur talebesi başka bir şahsı değil Risale-i Nur'u şeyh ve mürşit bilmelidir. Ama Risale-i Nur dairesinde sevdiği ve tecrübelerinden faydalandığı bir ağabeyi mürşit gibi telakki edip ondan istifade edebilir.

Üçüncüsü, Risale-i Nur'un tarikatta olduğu gibi hususi bir virdi bulunmuyor. Risale-i Nur'un en büyük misyonu ve vazifesi farzların ifa edilmesi, kebairin terki ve sünnet-i seniyeye ittiba etmektir. Buların dışında namazların sonundaki ilave tespihatı yapmak, Cevşen okumak, büyük zatların dua ve virdlerini takip etmek kişinin şahsi kemalatındandır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ihlasnur
Kâinat mescid-i kebirinde Kur'an kâinatı okuyor! Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu vird-i zeban edelim. Sözler ( 33 ) Nasıl edna bir kederle ve küçük bir gam ile başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlub olan bu küçük insan, terbiye-i Kur'aniye ile ne kadar teâli ediyor. Ve ne derece letaifi inbisat eder ki: Koca dünya mevcudatını, virdine tesbih olmakta kısa görüyor. Mesnevi-i Nuriye ( 156 )
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ahmet73649
risalelerde bazı yerlerde mesala lemalarda,33 er defa okunması,500 defa okunması şeklinde ifadeler var.bunların bize vird yapma şeklinde anlayabilirmiyiz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Vird yapılabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...