Block title
Block content

"Risale-i Nur dünya işlerine alet olamaz, dünya işlerine siper edilmez." cümlesini izah eder misiniz? Dünyevi maksatlar neler olabilir, uhrevi makamlar da bunun içerisine girer mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela, bir esnaf "işlerim iyi gitsin, kazancım bereketli olsun" düşüncesi ile Risale-i Nur okusa, Risale-i Nur'u kendi menfaatine alet etmiş olur.

Bir talebe "zihnim ve muhakemem gelişsin, hem derslerime faydası dokunur" mülahazası ile Risale-i Nurlarla meşgul olsa, yine bir dünyevi maksadına alet etmiş sayılır.

Kısacası Risale-i Nur'u hiçbir maddi maksat ve dünyevi faydaya alet etmemek gerekir. Risale-i Nur'un en büyük gücü ve etkisi ihlası esas almasındadır. Şayet bu ihlas herhangi bir dünyevi maksat uğruna bozulursa, o zaman Risale-i Nur'un etki ve gücü o kimse için kaybolur.

Risale-i Nur uhrevi makamlara da alet edilmemelidir. Bu husus Risale-i Nur'da şu şekilde ifade edilmektedir:  

"Şimdi bu zamanda hiçbir şeye âlet ve tâbi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik-i imaniyeyi fıtrî ubudiyetle muh­taçlara tesirli bir surette bildirme­nin bu dehşetli zamanda çâre-i yegânesi ve imanı kurtaracak ve kat’î kanaat vere­cek, bu tarzda, yani hiçbir şeye âlet olmayan bir ders-i Kur’ânî lâzımdır ki, küfr-ü mutlakı ve mütemerrid ve inatçı dalâleti kırsın ve her­kese kanaat-i kat’iye verebilsin. Böyle bir derse, bu zamanda bu şe­rait dahilinde hiçbir şahsî ve uhrevî ve dünyevî, maddî ve mâ­nevî bir şeye âlet edilmediğini bil­mekle kat’î ka­naat gelebi­lir..."(1) 

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (69. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: 168 | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 757 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...