Risale-i Nur hizmetlerinde ilmi ve fenni tahsil mi daha önemlidir, yoksa ihlas mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İhlas ve samimiyet, ilmin bir neticesidir. Bu yüzden ilim ihlasın mukaddemesidir. Mukaddeme geçilmeden ihlasa ulaşılmaz.

Üstat, İhlas Risalesi'nin başındaki hadis (meal olarak) ile bu manaya şu şekil işaret ediyor:

"İnsanlar helâk oldu, âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu, ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar."(1)

Hadisten de anlaşılacağı üzere ihlas, ilim ve amelin bir neticesi bir meyvesi hükmündedir. İlim ve amel eleği geçilmeden ihlasa ulaşmak olmaz. Ama buradaki ilim ve amel, insanların seviye ve idrakine göre farklılık arz eder, yani izafidir.

Mesela, Üstad'ın da ilmi vardır, onun talebelerinin de ilmi vardır. Bu hadiste kast edilen ilim en yüksek ilim değil, her insanın kapasitesine uygun olan bir ilimdir. Yani kim olursa olsun, önce ilim basamağını sonra amel basamağını, en sonunda da ihlas basamağını çıkıp maksuda ulaşabilir. Yoksa ilim, amel ve ihlas üçlüsünü parçalamak ve ayrıştırmak mümkün değildir. Hiç ilmi olmayan amel edemez, amel edemeyen de ihlasa erişemez.

Bizim burada kast ettiğimiz ilim, fen ilimleri değil, İslam ilimleridir. İslam ilimleri içinde de en mühim olanı imana ve akaide dair olan ilimlerdir. Sonra diğer İslam ilimleri gelir.

Mesela Risale-i Nur, imana dair bir tefsirdir, imanî ilimleri talim ettiriyor. Risale-i Nur’daki ilimleri talim ve tatbik ederek ihlası elde edebiliriz. İhlas ancak ilim ve amel ile elde edilebilecek bir hazinedir. Kimsenin kalbine durup dururken ihlas enjekte edilmiyor. İhlası kazanmak için ilim ve amel ateşinde yanmak gerekir. Gerisi lafı güzaftır.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...