Risale-i Nur ışığında zaman diliminden bahseder misiniz? Örneğin, dünya milyarlarca yıldır hayatta, peki bu milyarlarca yıl Allah katında nasıl geçiyor? Mesala kabirde zamanın çok çabuk ya da çok yavaş geçmesi, Efendimiz (asv)'in miraca o hızla çıkması?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zaman ve mekan ikisi de yaratılmıştır. Allah hem zamanın ve hem de mekanın dışındadır. Ancak zamanın içinde yaşayan bir varlık olarak zamansızlığı anlamamız mümkün değildir.

Ayrıca zaman nisbidir. Uyuyan ve uyuanık olan farklı iki insan için farklı ikiz zaman dilimi vardır. Uyuyan kişi zamanın nasıl geçtiğini farketmezken; uyanık olan dakikaları sayar.

Zaman, harekete bağlı olarak ortaya çıktığı için, her yıldız ve gezegenin kendine ait bir zaman birimi vardır. Bir günü bizim elli bin günümüz olan yıldızlar vardır. İnsanlar ve hayvanlar için de zaman farklı etki bırakmaktadır. Bir gün içinde doğup, büyüyüp ve yavru sahibi olan böcekler vardır. Bu bizim için kısa bir zaman dilimdir, ancak o böcek için bir ömürdür.

Zaman konusu Külliyat'ın bir yerinde şöyle geçmektedir:

"BİRİNCİSİ: Meselâ, خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ 'Altı günde gökleri ve yeri yarattık.' demek olan; hem, belki bin ve elli bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan eyyâm-ı Kur’âniye ile, insan dünyası ve hayvan âlemi altı günde yaşayacağına işaret eden hakikat-i ulviyesine kanaat getirmek için, birer gün hükmünde olan herbir asırda, herbir senede, herbir günde Fâtır-ı Zülcelâlin halk ettiği seyyal âlemleri, seyyar kâinatları, geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zât-ı Zülcelâlin emriyle âlem dolar, boşanır."(1)

(1) bk. Sözler, On Dördüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hzhamza

Manevî sahada derinleşen evliyaların ruhânî yolculukları esnasında hem geçmiş hem de gelecek zamanda seyahat ettiklerine dair bolca misallerini İslamî literatürde görmek mümkündür. Bast-ı zaman: zamanın genişlemesi, bereketlenmesi az zamanda uzun bir zaman yaşamış olma hâli Tayy-ı mekân: Mekânı aşarak bir anda değişik yerlerde görünebilmek. Dağlarla yeryüzünün alanı genişliyor. O küçücük kabarcıklar da midenin alanını artırıyorlar. Akciğer açıldığı zaman iki yüz elli metrekare oluyor. Allahın mekân içinde mekân yarattığına bunlar birer misâl.. Öyle ise o zât-ı kadir, zaman içinde zaman da yaratabilir. Nitekim yaratmışta... Rüya, bast-ı zaman ve miraç... Biz bilgimizle, görgümüzle sınırlıyız. Ülfete, alışkanlıklara esir olmuşuz. Güneş ışığının, yaklaşık, yüz elli milyon kilometrelik bir mesafeyi sekiz dakikada kat ederek dünyamıza ulaşmasına artık hayret etmiyoruz. Halbuki bu çok harika bir kudret mucizesi... Cenâbı Hak ışıkta sergilediği bu mucizeyi, ruhu cesedine galip gelmiş bir sevgili kulunda da gösterebilir. dediğimizde hemen itirazlar başlıyor. Niçin? Çünkü; biz görgü mahkûmuyuz ve böyle bir şeye hiç şahit olmamışız. Bu hadiseyi her gün seyredebilsek o da nazarımızda gizlenecek, ona da hayret etmemeye başlayacağız Rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kuran okumuş olsa idin birkaç hatim okumuş olurdun. Bu hâlet, evliya için hâlet-i yakazada inkişaf eder. Mesele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zaman ile mukayyet değildir. Ruhu cismâniyetine galip olan evliyanın işleri, fiilleri, sürat-ı ruh mîzanıyla cereyan eder. ( Mesnevî-i Nuriye) Bugün, şekillerin ve seslerin televizyon vasıtasıyla bir anda birçok mekânlarda bulunmasını gayet normal karşılıyoruz. Ama Belkısın tahtının çok kısa bir zamanda Süleyman aleyhisselâmın yanına getirilmesini aklımıza sığıştıramıyoruz. Faraza; bir gün ses ve şekiller gibi, eşyanın da nakline muvaffak olunsa, o zaman onu da gayet normal ve makûl bulacak, ona da hayret etmemeğe başlayacağız. Yukarıdaki vecizede alışık olmadığımız bir tâbir geçti: Ruh sürati. Ruhun sürati ne ışıkla kıyasa girer, ne de sesle. Hayâl ruhun bir hizmetçisi. Bir anda cennetlere varabiliyor. Akıl, ruhun anlama âleti. İnsan bu âletle bir anda yıldızlara çıkıp onları tefekkür edebiliyor. Ruh cesede galip olunca birkaç mekânda bir anda bulunmak da gayet kolay olur. Rüyada bizim de ruhumuz bedenimize bir derece galip gelir. Çok uzak mesafelere bir anda gider, geçmişe ve geleceğe rahatlıkla geçeriz. Dedemizle de görüşürüz, torunlarımızla da. Manen terakki ederek, melekleri gerilerde bırakan bir ruh, onların gayet rahatlıkla yaptığı bir işi niçin yapamasın? Bir anda birkaç mekânda neden bulunamasın?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
greatweb
Zaman hızlı mı geçer yavaş mı geçerden önce zaman nedirin iyi anlaşılması gerekir. Zaman dediğimiz şey ard arda gelen sıralı değişimlerdir. Yani hareket eden mahlukat, değişen mahlukat olduğu için zaman vardır. Yoksa zaman olduğu için değişim vardır denemez. Mesela yerçekim kanunu ele alalım. Yerçekim kanunu için dün, bugün, yarın yoktur. Çünkü yerçekim kanunu için değişim yoktur. Başka şeyler değişse de yerçekimi sabit kalıyor. Dolayısıyla biz yerçekim kanuna bakaraka bir zaman belirleyemeyiz. Zamanı belirlemek için değişen şeylere bakmak lazım. Mesela dünyanın güneş etrafındaki konumuna bakabiliriz veya yelkovanın, akrebin saatin kadranı üzerindeki konumuna bakabilirz. Bu sebepten dolayı yerşeyin yaratıcısı olan sıfatları ve varlığı değişmeyen bir zat olan Allah için zaman yoktur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...