"Risale-i Nur kendi kendine tevessü ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık, mübarek, metin kardeşlerim;

"Sizin leyle-i Beratınızı ve gelen leyâli-i Ramazan-ı Mübarekenizi tebrik ederiz. Cenâb-ı Hakka yüz binler şükür olsun ki, Risale-i Nur kendi kendine tevessü ediyor. Her tarafta fütuhatı var. Ehl-i dalâletin hileleri onu durdurmuyor; bilâkis çok dinsizler teslim-i silâh ediyorlar. Hâfız Ali’nin dediği gibi, korkuları pek ziyadedir. Şimdi, dinsizlik taassubuyla değil, korku cihetiyle ilişiyorlar. O korku, Risale-i Nur lehine dönecek inşaallah."(1)

“Risale-i Nur kendi kendine tevessü ediyor.” Bu ibare Allah’ın yardımı, kudret ve kuvveti Risale-i Nur hizmeti ile beraber olduğu için, hiçbir engel hiçbir güç onun yayılmasına ve genişlemesine engel olamaz, anlamına geliyor.

“Kendi kendine” ibaresi İlahi yardımın durumu nasıl kolaylaştırdığına bir kinaye oluyor. O dönemde devlet ve devlet imkanları Risale-i Nur düşmanlarının elinde olmasına rağmen, Nur'un fetihlerine engel olamamış, Risale-i Nur âdete kendi kendine genişliyor kolaylığında yoluna devam etmiştir.

Risale-i Nur madem kendi kendine genişliyor, o zaman bize ihtiyacı yok, biz boş boş oturalım anlayışına kapı açacak bir mana anlaşılmamalıdır.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 107. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...