"Risale-i Nur kendi kendine tevessü ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık, mübarek, metin kardeşlerim;

"Sizin leyle-i Beratınızı ve gelen leyâli-i Ramazan-ı Mübarekenizi tebrik ederiz. Cenâb-ı Hakka yüz binler şükür olsun ki, Risale-i Nur kendi kendine tevessü ediyor. Her tarafta fütuhatı var. Ehl-i dalâletin hileleri onu durdurmuyor; bilâkis çok dinsizler teslim-i silâh ediyorlar. Hâfız Ali’nin dediği gibi, korkuları pek ziyadedir. Şimdi, dinsizlik taassubuyla değil, korku cihetiyle ilişiyorlar. O korku, Risale-i Nur lehine dönecek inşaallah."(1)

“Risale-i Nur kendi kendine tevessü ediyor.” Bu ibare Allah’ın yardımı, kudret ve kuvveti Risale-i Nur hizmeti ile beraber olduğu için, hiçbir engel hiçbir güç onun yayılmasına ve genişlemesine engel olamaz, anlamına geliyor.

“Kendi kendine” ibaresi İlahi yardımın durumu nasıl kolaylaştırdığına bir kinaye oluyor. O dönemde devlet ve devlet imkanları Risale-i Nur düşmanlarının elinde olmasına rağmen, Nur'un fetihlerine engel olamamış, Risale-i Nur âdete kendi kendine genişliyor kolaylığında yoluna devam etmiştir.

Risale-i Nur madem kendi kendine genişliyor, o zaman bize ihtiyacı yok, biz boş boş oturalım anlayışına kapı açacak bir mana anlaşılmamalıdır.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 107. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...