Aydınlı İsmail’in fıkrasıdır.

Sizin tatlı Sözlerinizi yazmaya başladım ve yazmaya doyamıyorum. Ve sizin tatlı Sözlerinizi yazmaya başladığım anda, ruhumda bir ferahlık hissediyorum. Aynı zamanda sizi hiçbir türlü unutamıyorum. Ve daima sizin mektubunuzu yazmak istiyorum.
Talebeniz
İsmail

• • •
Önceki Risale: ( 188 ) / Sonraki Risale: ( 190 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : güçsüz
Cenâb-ı Hak : Hakkın tâ kendisi olan, şeref ve yücelik sahibi Allah
ebediyen : sonsuza kadar
emel-i âcizane : âcizane ümit; bu âcizin emeli
fakir : muhtaç anlamında, tevazu ifadesi olarak “ben” yerine kullanılan söz
feyiz : mânevî bereket
fıkra : kısa yazı
half : arka
hâlis : içten, katıksız
himmet : yardım
ifâdât : ifadeler
ikmal etme : tamamlama
irsiyet-i mâneviye : mânevî veraset
iştirak etme : katılma
kasvetli : katı; sıkıntılı
kıymettar : kıymetli, değerli
maksat : amaç, gaye
mâlik : sahip
medyun-u şükran : teşekkür borçlu
minnettar : minnet duyan, yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu hisseden
muhterem : saygıdeğer, kıymetli
muvaffak : başarılı
nuranî : nurlu, parlak
risale : Risale-i Nur’un her bir bölümü
takdir etme : belirleme
tesir : etki
Üstad-ı Ekrem : şerefli, çok cömert Üstad
yâd etmek : anmak
zahir : açık, âşikar
Yükleniyor...