Hulûsi Beye hitaptır.

1 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ-بِاسْمِهِ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَداً دَاۤئِمًا 2

Aziz, sıddık, muhlis kardeşim,

Evvelâ: Biraderzadem Halil Nâci’nin dünyevî musibeti, beni de cidden mahzun eyledi. Cenâb-ı Hak onu da kurtarsın, size de sabır ve tahammül ihsân eylesin. Âmin. Nurun eskiden beri hiç sarsılmayan muhlis bir kahramanı elbette dünyanın geçici, kıymetsiz, fâni vaziyetleri karşısında telâş etmez, mağlûp olmaz inşaallah.

Saniyen: Silsile-i ilmiyede bana en son ve en mübarek dersi veren ve haddimden çok ziyade şefkatini gösteren, Hazret-i Şeyh Muhammedü’l-Küfrevî’nin (kuddise sirruhû) hulefâsından Alvarlı Hoca Muhammed Efendiye ve ihvanlarına çok selâm ve arz-ı hürmet ederim. Ve o havâlide Nurlarla alâkadar senin dostlarına çok selâm ve Nur hizmetinde muvaffakiyetlerine dua ederiz.
3 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Hasta kardeşiniz
Said Nursî

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Allah’ın adıyla. “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
2 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi ebediyen, dâima üzerinize olsun.
3 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 225 ) / Sonraki Risale: ( 227 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâkadar : alâkalı, ilgili
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
arz-ı hürmet : hürmet etme, saygı sunma
aziz : çok değerli, izzetli
binâen : dayanarak, dolayı
biraderzade : kardeş oğlu, yeğen
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
dünyevî : dünya ile ilgili
fâni : geçici
had : sınır, değer
haşiye : dipnot
havâli : çevre, yöre
hitap : konuşma
hulefâ : halifeler
ihsan eyleme : bağışlama, verme
ihvan : kardeşler
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
kuddise sirruhû : İlâhî hikmetten öğrendiği sırlar mübarek ve pak olsun anlamında, büyük veliler için kullanılan bir hürmet ifadesi
mahzun eyleme : hüzünlendirme, üzme
muhlis : samimi, ihlâslı; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözeten
musibeti : belâ, dert, felâket
muvaffakiyet : başarı
mütebâki : geri kalan kısım
Nurlar : Risale-i Nur
saniyen : ikinci olarak
sıddık : çok doğru ve bağlı
sırr-ı tefevvuk : üstünlük sırrı
silsile-i ilmiye : ilim öğrenme dereceleri, basamakları
suret : şekil
tesbih : Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anma
zikir : Allah’ı anma
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...