بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Binler selâm. Siz maddî rütbenizden çok yüksek mânevî rütbeniz iktizasıyla ayrı ayrı yerlere gönderiliyorsun. O yerlerin sana ihtiyacı var. Hiç merak etme. Senin Risaletü’n-Nur hakkında mektupların, çok talebe yerinde, senin bedeline hizmet-i Nuriyede çalışıyorlar. Birinciliği daima sana kazandırıyorlar.
Kardeşiniz
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
Önceki Risale: ( 227 ) / Sonraki Risale: ( 229 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

amel-i uhrevî : âhirete yönelik amel
aziz : çok değerli, izzetli
cihet : şekil, yön
hissedar : pay sahibi
hizmet-i Nuriye : Risale-i Nur hizmeti
iktisat : gerektiği yerde, gerektiği kadar kullanma; tutumluluk
iktiza : gereklilik
inâyet-i Rabbâniye : Allah’ın inâyeti, yardımı
işaret-i Aleviye : Hz. Ali’nin (r.a.) Risale-i Nur’un bazı bölümleri hakkındaki işaretlerinin yer aldığı risale; Sekizinci Şua
kanaat : Allah’ın nasip ettiği rızka razı olma, yetinme
mâh-ı Ramazan : Ramazan ayı
maişet : geçim, yaşayış
nefis : kişinin kendisi; ferd
Risaletü’n-Nur : Risale-i Nur’un diğer bir adı
Yükleniyor...