Demek Onuncu Söz onun hakkında bir mürşid-i hakikî hükmüne geçmiştir ki, birden onu derece-i velâyete çıkararak şu üç kerameti söylettirmiştir. Benden sekiz sene evvel ayrılmış. Onuncu Söz eline geçmiş, mektubun başında söylediği gibi çok azîm istifade edip sekiz sene zarfında aldığı kirleri onunla silmiştir. Hattâ tayyedilmiş, mektubunun diğer bir parçasında Onuncu Sözün şevkinden demiş: “Yazdığın Sözler’in hepsini bana gönder, kendi hattımla herbirisinden otuzar nüsha yazar ve yazdırırım. Tâ intişar edip kaybolmasın.” İşte böyle bir kahraman vârisi kaybettim. Ruhuna elfatiha.
Said Nursî

• • •
Önceki Risale: ( 23 ) / Sonraki Risale: ( 25 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
âhir-i mektup : mektubun sonu
azîm : çok büyük, çok fazla
biraderzade : kardeş oğlu, yeğen
derece-i velâyet : velilik derecesi
hat : yazı
intişar etmek : yayılmak
istifade etmek : faydalanmak
kelimat-ı imaniye : imana ait kelimeler
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hâller
mürşid-i hakiki : hakiki irşad edici, gerçek yol gösterici
nüsha : kopya
şevk : şiddetli arzu ve istek
tayyedilmek : atlanmak, çıkarılmak
vâris : mirasçı
zikretme : anmak, belirtmek
Yükleniyor...