Aziz, sıddık kardeşlerim; Rüşdü’nün gönderdiği otuz liradan yirmi yedisini postayla size gönderdim. Siz ona gönderirsiniz. Ona da öyle yazdım. Benim ihtiyacım olmadığından ve kaideme muhalif olduğundan, kabul edemedim. Yalnız onun hayırlı niyeti için, ehemmiyetli hayırlara sarf edilmek suretiyle, onun hesabına otuzdan üç banknot aldım. Sizlere ve sizinle alâkadar olanlara pek çok selâm ve dua ediyorum.
Kardeşiniz
Said Nursî

• • •
Önceki Risale: ( 275 ) / Sonraki Risale: ( 277 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâkadar : alâkalı, ilgili
aziz : çok değerli, izzetli
banknot : lira mânâsındaki para birimi
ehemmiyetli : önemli
evvelâ : ilk olarak, öncelikle
fütur : gevşeklik
hâne : ev
kaide : düstur, prensip
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hâl ve fiil
lâtif : güzel, hoş
mânidar : mânâlı, anlamlı
muhabere : haberleşme
muhalif : aykırı, zıt
muhlis : ihlâslı; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözeten
nakl-i mekân : yer değiştirmek
nam : ad, isim
nota : bildiri
sarf etme : harcama
sıddık : çok doğru ve bağlı
suret : biçim, şekil
tevafuk : denk gelme, uygunluk
tulûat-ı kalbiye : kalbe doğan mânâlar
Yükleniyor...