Aziz kardeşim; Beni merak etme. Cenâb-ı Hakkın inayeti devam ediyor. Hem de dünya madem geçer, meraka değmiyor. Sen her günde belki yirmi defa duada tahattur edilirsin.
S.A.

• • •
Önceki Risale: ( 291 ) / Sonraki Risale: ( 293 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

arz-ı hürmet : hürmet etme, saygı sunma
aziz : çok değerli, izzetli
bina etme : üzerine kurma
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
faal : çalışkan, hareketli
hizmet-i Nuriye : Risale-i Nur hizmeti
inayet : yardım
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
kaide-i şer’iye : şer’i kural, İslâmiyet’in ortaya koyduğu kural
kasr-ı namaz : namazın kısaltılması; yolculukta 4 rekâtlık farz namazların 2 rekât olarak kılınması
mesele-i şer’iye : şer’î mesele, şeriat ile ilgili mesele; fıkhî mesele
muktedir : gücü yeten, yapabilen
müstehak olma : hak etme, lâyık olma
müşkülât : zorluklar, güçlükler
Nur : Risale-i Nur
ruhsat : izin, müsaade
ruhsat-ı şer’iye : dinin verdiği izin
sebebiyet verme : sebep olma
şakirt : talebe, öğrenci
şimendifer : tren
tahattur edilme : hatırlanma
takdim tehir : öne alma-sonraya bırakma; yolculukta öğleyi ikindi vaktinde, akşamı yatsı vaktinde kılmaya tehir denilir. Bunun zıttı ise takdimdir.
tayyare : uçak
ulema-i İslâm : İslâm âlimleri
vesait-i nakliye : taşıma araçları
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...