Block title
Block content
Şu iki fıkra Hüsrev’indir.

Şimdiye kadar emsaline tesadüf etmediğim bu güzel ve yüksek Sözler’i birden bire kavramak herkese müyesser olamayacağı için, affımı rica ediyorum. Duanız berekâtıyla birgün gelip ona da Cenâb-ı Hakkın muvaffak buyuracağı ümidini taşıyorum. Ve beni zât-ı âlînize tevdi eden ve Sözler’i yazmaklığıma ruhsat veren Cenâb-ı Hakka milyarlarca hamd ediyor ve şükrediyorum.
Hüsrev

• • •
Önceki Risale: ( 55 ) / Sonraki Risale: ( 57 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : güçsüz
Aleyhi Ekmelüssalâtü Vesselâm : en mükemmel salâtlar ve selâmlar onun üzerine olsun
berekât : bereketler, hayırlar
bilâkayd : kayıtsız
bizzarure : ister istemez, zorunlu olarak
Cenâb-ı Hak : Hakkın tâ kendisi olan, şeref ve yücelik sahibi Allah
emsal : benzerler
fıkra : kısa yazı
hamd etmek : şükür ve övgülerini sunmak
huzur-u saâdet : Peygamber Efendimizin huzuru
idrak : anlayış, kavrayış
kasır : kısa, yetersiz
keza : yine, bundan böyle
kıymettar : kıymetli, değerli
Küçük Hafız Zühdü :
lâtif : güzel, hoş
lisan : dil
lütuf : iyilik, ihsan, bağış
muhtevî bulunma : ihtiva etme, içine alma
muvaffak buyurmak : yardım ederek başarı sağlamak
muvaffak olmak : başarmak
müşerref olmak : şereflenmek
mütalâa etmek : dikkatle okumak, incelemek
müyesser : kolay; mümkün
Nebiyy-i Âhirüzzaman : dünya hayatının kıyamete yakın son devrenin Nebisi; son Peygamber
Nur bahçesi : Risale-i Nur Külliyatı
nurlu : aydınlık
pâk : temiz
Risaleler : Risale-i Nur’u oluşturan bölümler
ruhsat : izin
sevk etmek : göndermek, yönlendirmek
sohbet-i Nebeviye : Peygamberimizin sohbeti
Sözler : Risale-i Nur için kullanılan diğer bir ad
şükretmek : Allah’a karşı minnet duymak, teşekkür etmek
tahsin : güzel bulma
tevdi eden : emanet eden, bırakan
zât-ı âlî : yüksek şahsiyet
Yükleniyor...