Doktorundur.

Tam mânâlarıyla mefhumlarını kavramak iktidarında olmadığım o yüksek eserlerinizi fırsat buldukça okuyorum. İrşâd-ı âliyeleri unutulmaz ve şâheser hâtıradır. Mezarıma kadar dinî akidelerinizin esîri ve kurbanıyım. Üstadım, sizin Sözler’iniz benim dinî muhayyilemi cidden değiştirdi. Ve daha sevimli bir mecrâya sevk etti. Şimdi bendeniz, doktorların düşündüğü gibi düşünmüyorum.
Doktor Yusuf Kemal

• • •
Önceki Risale: ( 61 ) / Sonraki Risale: ( 63 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

akide : inanç
azîm : büyük, yüce
bahtiyar olmak : mutlu olmak
dinî : dine ait, dine yönelik
eyyühe’l-Üstadü’l-Azîz : ey aziz Üstad
fıkra : kısa yazı
idrak : anlama, kavrama
ihata : kavrama
iktidar : güç, kudret
iktisadî : ekonomik
ilmî : ilimle ilgili, bilimsel
inkılâb : değişim, dönüşüm
insanî : insana ait
irşâd-ı âliyeniz : yüksek irşadınız, yüce rehberliğiniz
mecrâ : kanal
medyûn-u şükran : teşekkür borçlu
mefhum : anlaşılan, anlam ifade eden
melfuf : zarflanmış, paketlenmiş, yazı, kitap gibi şeyler
minnettar : minnet duyma, yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu hissetme
muhayyile : hayal, hayal gücü
muvaffakiyet : başarı
mübecceliyet : yücelik, ululuk, azizlik
Nur Risaleleri : Risale-i Nur
sevk etmek : göndermek
Sözler : Risale-i Nur için kullanılan diğer bir ad
şâheser : üstün ve büyük eser
takdir : beğendiğini dile getirme
vicdanî : vicdana ait
Yükleniyor...