Yeşil Salih’e yazılan mektuptur.

Aziz Kardeşim Hasan Efendi! Sen benim tarafımdan kıymetli kardeşimiz Salih Efendiye yaz ki, ben ölünceye kadar onun bu insaniyetini unutmayacağım ve ona çok minnettarım ve çok selâm ve dua ederim. Fakat ben her sıkıntıya karşı tahammüle karar vermişim. Hem ben iyiliği o reislerden beklemiyorum.
Said Nursî

• • •
Önceki Risale: ( 99 ) / Sonraki Risale: ( 101 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
mesmu : işitilmiş haber
nazaran : bakarak, göre
muhtel olma : bozulma, karışma
zâhib : kanaat ve fikre sahip olan
hâlis : saf, katıksız
kaza : ilçe
müteessir olma : etkilenme, üzülme
Umumî Harp : Dünya Savaşı
mebus : milletvekili
hengâm : zaman, ân
esbak : önceki, eski
aziz : çok değerli, izzetli
insaniyet : insanlık
minnettar : şükran duyma, mânen borçlu olma
tahammül : dayanma, katlanma
reis : başkan
Yükleniyor...