Aziz, sıddık kardeşlerim; Tekrar mübarek Ramazan’ınızı tebrik ederiz. İki kahraman kardeşin ve Mu’cizât-ı Ahmediyede yedi çocuğun bir cihette bir sekizincisi hükmüne geçen Süleyman Rüştü’nün mübarek kerimesinin makine ile Zülfikar-ı Mu’cizât’a çalışmasını ve Hüsrev ve Tahirî’nin şirin ve dikkatli yazılarını teksir etmeye fedakârane deruhde etmelerini bütün ruh u canımızla onları tebrik ederek, şimdiye kadar pek fevkalâde Nurlara ettikleri kıymettar ve meyvedar sabık hizmetlerine karşı, Risale-i Nur hesabına binler mâşaallah ve bârekâllah ve veffakakümullah deriz. HAŞİYE
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Lâtif bir tevafuktur ki, bir aydan beri burada hiç yağmur gelmiyordu ve kalbimiz dahi malûm taarruzdan Nurculara gelen füturdan ağlıyordu. Birden, Hüsrev’in, iki gün evvel makine müjdesi ve Nazif’in bugün tafsilli mektubu ve makinenin yazısının nümunesi elime verildiği aynı zamanda; ve bana hizmet edenler Eskişehir ezan-ı Muhammedî’yi okumaya başlaması ve malûm çavuşa bana ihanet için emr-i cebrî veren adam tokat yediğini dedikleri aynı vakitte rahmet yağmuruyla çoktan ağlayan mahzun kalblerimizin büyük ferahlarına ve sevinç ve inşirahlarına tam tamına tevafuku ve tetabuku, inşaallah bir fa’l-i hayırdır.
Önceki Risale: ( 118 ) / Sonraki Risale: ( 120 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

medar-ı hayret : hayret sebebi
hikmet : sebep, sır, gaye
kat’î : kesin bir şekilde
cebren : zorla, baskıyla
müdafaat : savunmalar
alâkadar : bağlı, alâkalı, ilgili
ihtar : hatırlatma, uyarı
taarruz : saldırı
cüzî : küçük, az, ferdî
bedbaht : bahtsız, alçak
şetmetmek : sövüp saymak, küfretmek
nüfuz : bir kimsenin veya kurumun emir ve hükümlerinin işlenmesi
irsiyet : soydan gelen, soyaçekim, veraset
sükûn : sessizlik
temkin : ağırbaşlılık, ihtiyatlı hareket etme
itidal-i dem : soğukkanlılık
teskin etmek : yatıştırmak, sakinleştirmek
salisen : üçüncü olarak
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
medrese-i Nuriye : Risale-i Nur’un okunduğu yer
berzahî : kabir âlemine ait
uhrevî : âhirete ait
menzil : yer, mekân
hazînane : hüzünlü bir şekilde
aziz : çok değerli, izzetli
sıddık : çok doğru ve sadık
Mu’cizât-ı Ahmediye : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) gösterdiği mu’cizeleri anlatan On Dukuzuncu Mektup
cihet : yön
kerime : kız evlât
teksir etmek : çoğaltmak
fedakârane : fedakârca
deruhde etmek : üstüne almak, yüklenmek
ruh u can : ruh ve can, bütün içtenlik
Yükleniyor...