Block title
Block content
Merhum Büyük Ali’nin tam vârisi ve tam bir sistemi ve merhum Abdurrahman’ın tam misli ve halefi ve mübareklerin pehlivanı ve kahramanı Küçük Ali’nin iki büyük ve pek güzel hediye-i Nuriyesini aldık. Fakat Zülfikar’ın âhirinde Hizb-i Nuriyenin parçası yazılmamış; o parçayı da o harika kalemiyle yazsın, bana göndersin.
• • •
Önceki Risale: ( 128 ) / Sonraki Risale: ( 130 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
vâris : mirasçı
misl : benzeri
halef : birinin yerine sonradan geçen kimse
hediye-i Nuriye : Risale-i Nur hediyesi
Zülfikar : Üstad Bediüzzaman’ın Kur’ân ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair yazdığı bir eser
âhirinde : sonunda
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
müftihâne : bir kitabı okumaya başlarken verilen ziyâfet
mahtumâne : bir kitabı hatmettikten sonra verilen ziyâfet
kaide : düstur, prensip
tashih : düzeltme
lâtife : tatlı, hoş, güzel
hatıra-i hayat-ı medresiyye : medresede hayatının hatırası, anısı
hemşire : kız kardeş
muhatap : kendisine karşı konuşulan
aziz : çok değerli, izzetli
sıddık : çok doğru ve sadık
beyan etmek : açıklamak, izah etmek
kat’iyen : kesinlikle
hadsiz : sınırsız, sonsuz
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
evrad : okunması adet olan âyet ve dualar
vazife-i tashih : tashih görevi
inşaallah : Allah’ın dilemesiyle
müteessir olmak : üzülmek
hususan : bilhassa, özellikle
mecmua : kitap; belli bir konuda yazılan yazıların bir araya toplanmasından oluşan kitapçık
nüsha : yazılı bir şeyden çıkarılan kopya
hüsn-ü zan : güzel düşünce
fevkinde : üstünde
şakirt : talebe, öğrenci
haslar : Nur’un önde gelen talebeleri
Yükleniyor...