Sikke-i Gaybiye’nin fiyatı olarak elli Rehber’i nâşirlerinden parasını verdim, aldım, size gönderiyorum. Hem o mübarek mecmuanın bir mübarek fiyatı olarak, bana hizmet eden ve şimdilik pek lüzumu bulunmayan ve başkalarına da vermek istemediğim iki tencere ve on beş sene giydiğim pamuklu entari ve gayet mübarek bir kitaba mukabil, bir çaydanlık ve yirmi dört seneden beri tıraşa hizmet eden bir ustura ve çok zamandan beri bana hizmet eden bir çarşaf, hâzır Kılıç Ali’nin pederiyle Ahmed Rasih’in tahmin ve tensibiyle, dokuz lira tencere, dokuz lira da çaydanlık, dokuz lira tıraş bıçağı, pamuklu entari ve çarşaf ile iki el havlusu ve bir iç donu ile bir pamuklu gömlek fiyatı yekûnu yüz yirmi beş lira tahmin edilmiştir. Hâzır olan zâtlar bu kıymeti takdir ettiler. Ben daha az fiyat verdim; bu fiat çoktur derim. Umuma selâm.
• • •
Önceki Risale: ( 199) / Sonraki Risale: ( 201 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli, saygın
beyan etmek : açıklamak, izah etmek
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
cüz : Kur’ân’ın bölündüğü otuz kısımdan biri, bölüm
entari : tek parçadan oluşan uzun giysi
hususan : özellikle
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak görünen olağanüstü hâl
leyâli-i aşere : on mübârek gece
mecmua : kitap; belli bir konuda yazılan bir araya toplanmasından oluşan kitapçık
mu’cizatlı : mu’cizeli, mu’cizelerle dolu
mu’cize : insanların benzerini yapmakta âciz kaldıkları olağanüstü işler
mukabil : karşılık
muvaffak etmek : yardım ederek başarı sağlamak
nâşir : neşreden, yazıp yayan
peder : baba
Rehber : Gençlik Rehberi, Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinden derlenerek hazırlanan bir risale
sıddık : çok doğru ve bağlı
Sikke-i Gaybiye : Risale-i Nur’da yer alan Sikke-i Tasdik-i Gaybî adlı eser
Sûre-i Rahmân : Râhman Sûresi, Kur’ân-ı Kerimin 55. sûresi
tab etme : yazmak, basmak
takdir etmek : belirlemek, değer biçmek
tensib : uygun görme
tevafuk : uygunluk, denk gelme
tevafukat-ı lâtife : ince ve güzel uygunluklar, uyumluluklar
umum : genel, herkes
yekûn : toplam
Yükleniyor...