بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Aziz, sıddık kardeşlerim; Lüzumu olmayan erzak ve elbiselerimi satıp gayet mübarek yüz lirayı, hem Dârü’l-Hikmetten aldığım maaşla -ki, onunla hacca gidecektim- hem yirmi iki sene hisse-i erzakiyemin bakiyesi olan on lirayı da üstünde suret bulunduğu için tekrar o mübarek on lirayı da Lem’alar mecmuasının fiyatı olarak beraber gönderiyorum.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
Önceki Risale: ( 210 ) / Sonraki Risale: ( 212 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâmet : belirti, işaret
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
bakiye : arta kalan
erzak : rızıklar, yenilecek ve içilecek şeyler
fedâi : fedakâr, kendini bir hizmete adayan
hâdim : hizmetçi, hizmet eden
hadsiz : sonsuz, sınırsız
hakikatli : gerçek, doğru, esaslı
hisse-i erzakiye : rızıktan pay alma
kat’î : kesin olarak
mahsus : has, özel
makbuliyet : kabul edilmişlik
mâsum : günahsız, suçsuz; çocuk
mecmua : kitap
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
refika : eş
ruh u can : ruh ve can; çok büyük istek
sair : diğer, başka
selâmet : rahat ve güvenli
sıddık : çok doğru ve bağlı
suret : görüntü, fotoğraf
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
takdir etme : beğendiğini dile getirme
teminat : güvence verme, garanti etme
ulema : âlimler
umum : bütün
Zülfikar : Risale-i Nur’da, Kur’ân’ın mu’cizeliğine ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bahislerin toplandığı eser
Yükleniyor...