Aziz sıddık kardeşlerim; Nasıl ki Eğirdir’de Asâ-yı Mûsâ’yı müsadere eden ve mahkemeye veren adam kendisi iki sene hapis cezasıyla tokat yedi. Ve Hüsrev’e hiddetle bir ay ceza veren hâkimin istifaya mecbur olmasıyla ve refikasının oradan mufarakatıyla bir nevi tokat yemesi gibi, aynen burada dahi size leffen gönderdiğimiz pusulada yazılan tokatlar kat’î gösteriyorlar ki, biz bir himayet ve inayet altındayız; bize ilişenler, âhirette şiddetli tokatlar yiyecekleri gibi, dünyada dahi bir kısmı çabuk çarpılır.

Hem bu defa, bize hücumların aynı zamanında kış çok hiddet etti, şiddetli soğuk ve fırtına ile havanın kızdığını gösterdiği gibi, hücumları durmasıyla ve Nurcuların ferahlanmasıyla bu zemherir günleri nevruz günleri gibi gülmeye başladı. O tebessüm, devamla mânevî bir müjde ve teselli veriyor kanaatindeyiz.

Bu defa pusulada yazıldığı gibi, hiçbir şeytanın da kimseyi kandıramadığı acip ve maskaraca bir iftira etmekle teveccüh-ü âmmeyi hakkımızda kırmaya çalışan resmî polisler, aynı zamanda tokatlarını yemesiyle gösteriyor ki, bize hücum edenler, iftiradan başka hiç çare bulamıyorlar, başka çareleri kalmamış. Hem biz de çok dikkat ve ihtiyat etmeye, böyle şâyialara ehemmiyet vermemeye mecbur oluyoruz.
• • •
Önceki Risale: ( 219 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : acayip, şaşırtıcı, tuhaf
âhiret : öldükten sonra sonsuza kadar devam edecek olan hayat
aziz : çok değerli, izzetli
hiddet : öfke
himayet : koruma
ihtiyat etmek : önlem almak, tedbirli hareket etmek
inayet : Allah’ın yardım ve şefkati
kanaat : görüş, fikir
kat’î : kesin
leffen : ekli, bitişik
leffen : küçük not kâğıdı
maskaraca : gülünç, rezil
mufarakat : ayrılık
müsadere : yasak edilen bir şeyin kanuna göre elden alınması, el koyma
nevi : tür, çeşit
nevruz : İlkbaharın başlangıcı
refika : eş
sıddık : çok doğru ve bağlı
şâyia : dillerde dolaşan söylenti
teveccüh-ü âmme : herkesin ilgisi ve sevgisi
zemherir : şiddetli ve yakıcı soğuk
Yükleniyor...