Kozca hatibi Hasan Şükrü’nün mektubu beni memnun eyledi; selâm ederim. Mâsumlar, ümmîler, hemşireler ve kaleme çalışanlar başta olarak umum kardeşlerime birer birer selâm ve dua ediyoruz.
1 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşiniz
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 54 ) / Sonraki Risale: ( 56 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

hüsn-ü misal : güzel örnek
sadık : bağlı, doğru
şakirt : öğrenci, talebe
daimî : devamlı, sürekli
hulûs : içtenlik, gönülden gelen samimiyet
malûm : bilinen, belli
alâkadar : alâkalı, ilgili
hususan : bilhassa, özellikle
sıddık : çok doğru ve bağlı
celb etme : çekme
mâsum : günahsız, suçsuz; çocuk
ümmî : okuma yazma bilmeyen, tahsil görmemiş
hemşire : kız kardeş
müsadere : el koyma, toplama, toplatma
hakikî : asıl, gerçek
keşfiyat : keşifler, bazı hakikatleri ortaya çıkarma, keşfetme hâlleri
tasdik etme : onaylama, doğrulama
muavin : yardımcı
vâris : mirasçı
hizmet-i Nuriye : Risale-i Nur hizmeti
mahsulât : ürünler, neticeler, sonuçlar
bedel : karşılık
Yükleniyor...