Kardeşlerim; Siz müteessir olmayınız. Hem merak etmeyiniz. Yalnız dua ile bana yardım ediniz. Çünkü bir kaç gündür sol kolum çok ağrıyor, gece rahatsız ediyor. Kimseyi yanıma bırakmadığımdan, oda içindeki zarurî işlerimi zahmetle yapabilirim. Zannederim, eskiden beri bende bulunan kulunç illetinin bir şubesidir ki, buranın mizacıma çok dokunan maddî havası ve kışı, o insafsızların evhamı, tazyikatları ve mânevî kışı, damarıma dokunur. Âdetâ bir yarım nüzul isabeti gibi ıztırap çektim. Fakat lillâhilhamd, sizin makbul dualarınız, o tehlikeyi de hafif bir surete çevirdi. İnşaallah o suret de geçer; çok sevaplı fâidesi, yerinde kalır.

Kardeşlerim, Salâhaddin’in yazısına göre, o havalide dahi Asâ-yı Mûsâ mecmuası çok faaliyettedir, fütuhat yapıyor. Demek o tarafta o çok ehemmiyetli vazife-i Nuriyeyi yapıyor. Yüz bin elhamdülillâh, yazanlara da yüz mâşâallah, bârekâllah!
• • •
Önceki Risale: ( 85 ) / Sonraki Risale: ( 87 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

galebe : üstün gelme
umum : bütün
selâmet : esenlik, güven
makbul : kabul gören
mâsum : günahsız, suçsuz
ruh u can : ruh ve can, bütün içtenlik
müteessir olma : üzülme
zarurî : zorunlu, gerekli
kulunç : özellikle omuzlarda olan şiddetli ağrı
illet : hastalık
mizaç : huy, tabiat, yaratılış
evham : kuruntular, şüpheler
tazyikat : baskılar, zorluk çıkarmalar
mânevî : mânâya ait, maddî olmayan
nüzul : inme, felç
ıztırap : ıstırap, sıkıntı, aşırı elem
lillâhilhamd : Allah’a hamd olsun ki
suret : şekil
havali : bölge, civar
Asâ-yı Mûsâ : Risale-i Nur'da yer alan bir kitap adı
mecmua : kitap; belli bir konuda yazılan yazıların toplandığı eser
faaliyet : çalışma
fütuhat : fetihler, zaferler
vazife-i Nuriye : Risale-i Nur yoluyla Kur’ân hizmetinde bulunma
elhamdülillâh : Allah’a hamd olsun
bârekâllah : Allah hayırlı ve bereketli kılsın
Yükleniyor...