Mahkememizin tehiriyle işlerin Ankara Mahkemesine havale edilmesinde çok hayır var. Şimdi hem Isparta Mahkemesi, hem Van’da Molla Hamid’in ve Diyarbekir’de Mehmet Kaya’nın kitaplarının iadesi ve Afyon, hepsi Ankara’ya bakıyor. Ankara’da olacak hayırlı bir netice ile inşaallah her tarafta birden işlerimiz halledilmiş olacak, hem böyle bir vakitte Nurlardaki hakaik-i imaniye, hususan Ankara’da nazarların çevrilmesi lâzımmış. İnşaallah bu meselemizin oraya gönderilmesi mühim bir intibaha vesile olacak.
Kardeşiniz
Zübeyir

• • •
Önceki Risale: ( 110 ) / Sonraki Risale: ( 112 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâkadar : alâkalı, ilgili
âlem-i İslâm : İslâm dünyası
Arabî : Arapça
beynelmilel : milletler arası, uluslararası
cihandeğer : dünyalara değer
ebede kadar : sonsuza kadar
elyak : daha lâyık
ezan-ı Muhammedî : Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği dinin ezanı; tevhidi ilân etmek amacıyla yüksek sesle yapılan kutsal davet
feyiz : bereket, bolluk
hakaik-i imaniye : iman hakikatleri, esaslar
hasıl olan : meydana gelen
havale edilme : gönderilme, bırakılma
hayır : iyilik, güzellik
hususan : özellikle
hükûmet-i İslâmiye : İslâm hükümeti
ihya : hayat verme, canlı hâle getirme
intibah : uyanma
irtica : gericilik
istikbal : gelecek
itibar : saygınlık
kemâl-i takdir ve tahsin : mükemmel bir takdir ve güzel bulma; çok beğenme
lemean etmek : parıldamak, ışık saçmak
mahiyet : temel nitelik, özellik
medar : sebep, kaynak
misl : benzer
muhalif : aykırı
müessese : kuruluş, kurum
nazar : bakış, dikkat
nevi : tür, çeşit
sulh-u umumî : herkesi içine alan barış
şeâir-i İslâmiye : İslâma sembol olmuş iş ve ibâdetler
tehir : erteleme, sonraya bırakma
temin etmek : sağlamak
terakkî : yükselme, ilerleme
yâd edilme : anılmak
Yükleniyor...