Çok muhterem kardeşimiz Salih; Üstadımız sana ve iki dindar ve hakiki milletvekillerine çok selâm ve dua eder, sana ve onlara bin bârekâllah der.

Üstadımız diyor ki: “Ben çok zaman evvel bekliyordum ki, Urfa tarafında Nurlara karşı kuvvetli eller sahip olmaya çıksın. Çünkü orası hem Anadolu’nun, hem Arabistan’ın, hem Kürdistan’ın bir nevi merkezi hükmündedir. Nurlar orada yerleşse, o üç memlekette intişarına vesile olur. Cenâb-ı Hakka hadsiz şükrediyorum ki, Seyyid Salih gibi gençliğin bir kahramanı ve o havalinin çok kıymetdar ve hamiyetkâr ve dindar iki milletvekili Nurlara sahip çıkmaya başladılar. Ben de kendi paramla aldığım ve zehir hastalığının fazla rahatsızlığı içinde tashih ettiğim bana mahsus bir kısım mecmualarımı onlara gönderiyorum. Çok yerlerden ve çok mühim zatlar tarafından istedikleri halde, ben Urfa’yı her yere tercih ediyorum. İnşaallah bir kısım daha onlara göndereceğim.

“Seyyid Salih ve hamiyetkâr milletvekilleri orada inşaallah Kur’ân ve imana tam hizmet edecek ve orayı Isparta’daki Medresetü’z-Zehra ve Mısır’daki Camiü’l-Ezher’in küçük bir nümunesi haline getirmeye vesile olmaya ve Şam ve Bağdat’taki medrese-i İslâmiyenin bir nümunesini açmaya yol açmalarını rahmet-i İlâhiyeden ümit ediyoruz.

“Hem madem Risale-i Nur’un mesleği hıllettir. Ve Urfa ise, İbrahim Halilullah’ın bir menzilidir. İnşaallah hıllet-i İbrahimiye parlayacaktır.

“Hem ihtimal-i kavîdir ki, bu dehşetli semli hastalıktan kurtulsam, gelecek kışta Urfa’ya gitmeyi cidden arzu ediyorum.”

Üstadımızın sözü bitti. Biz de tekrar selâm ve arz-ı hürmet ederiz.

Risale-i Nur hizmetinde bulunan kardeşiniz
Ziya ve Mehmed

• • •
Önceki Risale: ( 112 ) / Sonraki Risale: ( 114 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

arz-ı hürmet etmek : hürmeti sunmak, ifade etmek
bârekâllah : Allah hayırlı ve mübarek kılsın anlamında, beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
dehşetli : korkunç, ürkütücü
hadsiz : sınırsız, sonsuz
hakikî : asıl, gerçek
hamiyetkâr : din gibi mukaddes değerleri, aile ve vatanı koruma duygusu ve gayretine sahip olan
hıllet : samimî dostluk, takdir edici arkadaşlık
hıllet-i İbrahim : İbrahim’in (a.s.) dostluğu, dostluk sıfatı olan samimî dostluk, takdir edici arkadaşlık
İbrahim Halilullah : Allah’ın dostu Hz. İbrahim
ihtimal-i kavî : kuvvetli ihtimal
inşaallah : Allah dilerse
intişar : yayılma
kıymetdar : kıymetli, değerli
mahsus : has, özel
mecmua : belli bir konuda yazılan yazıların bir araya toplanmasından oluşan kitapçık; kitap
medrese-i İslâmiye : İslâm medresesi, okulu
menzil : yer, mekân
meslek : gidilen yol, metot
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
nevi : tür, çeşit
nümune : örnek
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın her şeyi kuşatan sonsuz rahmeti
sem : zehir
tashih etmek : düzeltmek
Yükleniyor...