Bütün Urfa halkına, çoluk ve çocuğuna ve mezarda yatanlarına her sabah dua ediyorum. Ve bütün Urfalılara selâm ediyorum. Urfa taşıyla, toprağıyla mübarektir. Ben çok hastayım. Onlar da bana dua etsinler.
1 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 113 ) / Sonraki Risale: ( 115 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Âlem-i İslâm : İslâm âlemi
âsâb : sinirler
Âyet-i Hasbiye : Âl-i İmrân Sûresinin 173. âyeti olan “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir” mânâsındaki âyet
aziz : çok değerli, izzetli
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
elem : acı, keder
elîm : acı ve sıkıntı veren
hadsiz : sınırsız, sonsuz
hâlet-i ruhiye : ruh hâli
Hastalar Risalesi : Yirmi Beşinci Lem’a
hazîn : hüzün veren
hilâf-ı me’mul : beklenilenin aksine
izale etmek : gidermek
meyusiyet : ümitsizlik
mütevekkil : Allah’a güvenip ve Onu vekil kabul eden
nefs-i emmâre : hazır zevke düşkün ve insanı devamlı kötülüğe sevk eden duygu
nevi : tür, çeşit
Ramazan-ı Şerif : mübarek Ramazan ayı
sabık : bahsedilen
sâbir : sabreden, dayanan
sıddık : çok doğru ve bağlı
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
telâkki edilen : kabul edilen
tesemmüm : zehirlenme
zîhayat : canlı
Yükleniyor...