Block title
Block content
Bütün Urfa halkına, çoluk ve çocuğuna ve mezarda yatanlarına her sabah dua ediyorum. Ve bütün Urfalılara selâm ediyorum. Urfa taşıyla, toprağıyla mübarektir. Ben çok hastayım. Onlar da bana dua etsinler.
1 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 113 ) / Sonraki Risale: ( 115 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Âlem-i İslâm : İslâm âlemi
âsâb : sinirler
Âyet-i Hasbiye : Âl-i İmrân Sûresinin 173. âyeti olan “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir” mânâsındaki âyet
aziz : çok değerli, izzetli
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
elem : acı, keder
elîm : acı ve sıkıntı veren
hadsiz : sınırsız, sonsuz
hâlet-i ruhiye : ruh hâli
Hastalar Risalesi : Yirmi Beşinci Lem’a
hazîn : hüzün veren
hilâf-ı me’mul : beklenilenin aksine
izale etmek : gidermek
meyusiyet : ümitsizlik
mütevekkil : Allah’a güvenip ve Onu vekil kabul eden
nefs-i emmâre : hazır zevke düşkün ve insanı devamlı kötülüğe sevk eden duygu
nevi : tür, çeşit
Ramazan-ı Şerif : mübarek Ramazan ayı
sabık : bahsedilen
sâbir : sabreden, dayanan
sıddık : çok doğru ve bağlı
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
telâkki edilen : kabul edilen
tesemmüm : zehirlenme
zîhayat : canlı
Yükleniyor...