بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Aziz kardeşlerim; Bu defa motorlu kayık içinde Eğirdir’den Barla’ya giderken denizin dehşetli, emsalsiz fırtınası leyle-i Kadirdeki dehşetli hastalık gibi, zahmet noktasını kaldırıp büyük bir rahmete vesile olduğunu sizlere müjde veriyorum. Altı arkadaşla beraber şehid olmak, yedi ihtimalden altı ihtimalle deniz bize geniş bir kabir olmak için zemin hazırlandı. Fakat o hal altında, mükerrer tecrübelerle yağmurun Risale-i Nur’la alâkadarlığı ve şimdi çok zamandır yağmura şiddetli ihtiyaç olduğu bu zamanda Risale-i Nur’un gizli düşmanlarının tehlikesinden ve geniş plânından kurtulmasına bir işaret olarak o dehşetli hâletimiz bir sadaka-i makbule hükmüne geçtiği remziyle, o rahmet-i İlâhîden gelen emr-i Rahmânîyi imtisalindeki iştiyakla yağmurun bir annesi olan bu deniz, o rahmete dair emr-i İlâhîyi gayet heyecanla ve iştiyakla, acelelikle getirmek için, bir şefkat tokadı nevinden Nur talebeleri olan bizim başımızı tokatla yüzümüzü ve gözümüzü yağmurla okşadı.

Biz bu hâleti zahiren hiddet, mânen şefkatkârâne okşamak nev’inde gördük. Ben daha fırtına ve yağmur başlamadan evvel hiss-i kablelvuku ile, hazine-i rahmete bir anahtar olacak dehşetli ve heyecanlı bir musibet hissettiğimden, mütemadiyen Cevşen’i ve Şâh-ı Nakşibend’in virdini okuyordum. Denizin o dehşeti içinde kemâl-i şevkle o mübarek denizi kabir olarak kabul ediyordum. Böyle kaza ile vefat eden şehid hükmünde olduğu gibi, şehid de velî hükmünde olmasından, altı arkadaşıma acımadım. Yalnız içinde bulunan çocuğa bir parça acıdım. O kayığın makinesi bozulduğu ve yelkeni de, rüzgâr onun aksiyle geldiği için fâide vermediğini ve denizin mevcleri de pek büyük, evvelâ kayığa ve zahiren bize hücum etmesiyle beraber kayığın içine girmediği için, kemâl-i sabır ve şükürle karşıladık ve sâlimen sahile çıktık. “Elhamdü lillâhi alâ külli hal” dedik.
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
Önceki Risale: ( 119 ) / Sonraki Risale: ( 121 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâkadarlık : ilgili olma
aziz : çok değerli, izzetli
elhamdü lillâhi alâ külli hal : her hal için Allah’a hamd olsun
emr-i İlâhî : Allah’ın emri
emr-i Rahmânî : rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah tarafından bildirilen emir
emsalsiz : benzersiz
hâlet : hâl, durum
hazine-i rahmet : Allah’ın rahmet hazinesi
hiddet : öfke
hiss-i kablelvuku : bir şeyi olmadan önce hissetme duygusu
imtisal : uyma, yerine getirme
iştiyak : arzu, istek
kemâl-i sabır ve şükür : tam ve mükemmel bir sabır ve teşekkür
kemâl-i şevk : tam bir istek ve arzu
mevc : dalga
mükerrer : tekrar tekrar
mütemadiyen : sürekli olarak
nev : tür
rahmet : İlâhî şefkat ve merhamet
rahmet-i İlâhî : Allah’ın rahmeti, şefkat ve merhameti
remiz : ince ve gizli işaret
sadaka-i makbule : makbul sadaka, kabul olan sadaka
sâlimen : emniyetle, güvenle
şefkatkârâne : şefkatli bir şekilde
şehid : Allah yolunda canını feda eden mü’min
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
velî : Allah’ın sevgili kulu, Allah dostu
zahiren : görünürde
Yükleniyor...