Üstadımızın vasiyetnâmesi

Hem benim şahsımın, hem Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsinin sermayesini, kendilerini Risale-i Nur’un hizmetine vakfedenlerin tayınlarına vermek, hususan nafakasını çıkaramayanlara vermek lâzımdır.

Şimdiye kadar birkaç senedir tayınatları verilen Nur talebeleri, haslara malum olmuş. Ben de yanımda şimdi bulunan kardeşlerimi kendime vâris ve benim vazifemi yapmaya çalışmak lâzım. Tesanüdü de tam muhafaza etsinler.

Evet, bu vasiyetnameyi tasdik ediyorum.
Said Nursî

• • •
Önceki Risale: ( 121 ) / Sonraki Risale: ( 123 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

beraat : temize çıkma, suçsuz olduğu anlaşılıp serbest bırakılma
daimî : devamlı, sürekli
haslar : özel talebe; Üstadın çok değer verdiği ilk sıradaki talebeler
hususan : özellikle
ifâdât : ifadeler
muhafaza etmek : korumak
münafi : aykırı, zıt
nafaka : geçim için gerekli olan şey
sermaye : anapara, mal varlığı
şahs-ı mânevî : belirli bir kişi olmayıp bir topluluktan meydana gelen mânevî kişilik, tüzel kişilik
tahkikat : araştırmalar, incelemeler
tasdik etmek : doğrulamak, onaylamak
tayınat : erzak, yiyecekler; temel ihtiyaçlar için belirlenen bedel
tebdil-i hava : hava değişimi
tenezzül etme : inme, alçalma
tesanüd : dayanışma
vâris : mirasçı
vasiyetnâme : vasiyetin yazılı olduğu belge
Yükleniyor...