İleri gazetesinin 13 Nisan 1957 tarihli nüshasından alınmıştır:

Üstad Bediüzzaman’ın uğurlu elleriyle yeni bir camiin temeli atıldı.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî 3. Eğitim Tümeni Camiine harç koydu. (Isparta hususî muhabirimiz bildiriyor.)

Isparta’nın geçen yıllarda teşekkül etmiş bulunan Üçüncü Eğitim Tümeni için yaptırılmasına karar verilen camiin temeli, tertip edilen muazzam bir merasimle atılmış ve bu törene Isparta’da bulunan Risale-i Nur Müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de davet olunmuşlardır. Büyük bir alâka ile karşılanan Üstad, törenden sonra, uğurlu elleriyle temele ilk harcı koymuşlar ve dualarda bulunmuşlardır.
• • •
Önceki Risale: ( 133 ) / Sonraki Risale: ( 135 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhiret : öldükten sonra sonsuza kadar devam edecek olan hayat
alâmet : işaret
beyan etmek : açıklamak
defter-i a’mâl : amel defteri
enaniyet : benlik, gurur
esas : gerçek
evrad : virdler; düzenli ve devamlı yapılan zikirler
hakikî : asıl, gerçek
hikmet : gaye, sebep
hususî : özel
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
intişar : yayılma
kat’iyen : kesinlikle
mâlâyani : anlamsız, faydasız
muazzam : azametli, çok büyük
müellif : yazar
nefisperestlik : nefsin arzu ve isteklerine çok düşkün olmak
nüsha : kopya
riyakârlık : gösteriş
tasannu : yapmacık hareket
teşekkül etmek : oluşmak, meydana gelmek
tevkil etmek : vekalet vermek, vekil tayin etmek
tezahür : görünme
ya Rabbi : ey Rabbim
zâyi etmek : elden çıkarmak, kaybetmek
Yükleniyor...