Aziz kardeşim; Evvelâ: Bin mâşaallah; Sözler mecmuasında yanlışlar yok gibidir. Birkaç kelime var ki, leffen gönderildi.

Saniyen: Eğer münasip görseniz gönderdiğim bu elli lirayı benim hesabıma mahkemedeki mecmuaların bedeline benim için alınız, gönderiniz. Eğer münasip görmezseniz, bu defaki gönderdiğiniz mecmuaların bana mahsus olacak kısmının fiyatına alınız.

Salisen: Şimdilik Tarihçe-i Hayat’ı mebuslara parasız vermemek münasiptir. Parasıyla isteyenlere verilsin. Fakat on-yirmi nüsha Ankara’da bulunsa münasiptir.
Said Nursî

• • •
Önceki Risale: ( 20 ) / Sonraki Risale: ( 22 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâkadar : alâkalı, ilgili
aziz : çok değerli, izzetli
bedel : karşılık
izhar : gösterme
kıymettar : kıymetli, değerli
leffen : ekli, bitişik
mahsus : has, özel
mâşaallah : Allah dilemiş ve ne güzel yaratmış
mebus : milletvekili
mecmua : kitap
mevki-i mübareke : mübarek yer, mevki
muhabere etmek : haberleşmek
münasip : uygun
nüsha : kopya
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
tahsin : beğenme, bir şeyin güzelliğini ilân etme
Yükleniyor...