بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Aziz, kahraman ağabeyimiz; Evvelâ: Gayet derecede bir ehemmiyetli meseleyi arz ediyoruz ki, büyük mecmualarımızın imhasına sakın, sakın meydan verilmeyecektir. Ne pahasına olursa olsun kurtarılacaktır. Yalnız imha kararı şimdi mi, yoksa eskiden mi verilmiştir? Ve sizce bu imha kararı resmen sabit midir? Bu ciheti olduğu gibi öğrenerek bize acele ve derhal bildiriniz.

Saniyen: Bu hususta, Ankara’da olan kahraman Sungur’a ve Devlet Bakanına yazılan yazıyı berâ-yı malûmat takdim ediyoruz. Binler selâm ve hürmetle ellerinizden öperiz.
Ziya, Zübeyir

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
Önceki Risale: ( 22 ) / Sonraki Risale: ( 24 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

akîm kalmak : neticesiz, sonuçsuz kalmak
arz etmek : söylemek, ifade etmek
aziz : çok değerli, izzetli
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğu anlaşılıp serbest bırakılma
berâ-yı malûmat : bilgi vermek için
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
hiddet getirme : kızdırma, sinirlendirme
hususta : konuda
imha : yok etme
istinadgâh : dayanak, sığınak
kat'iyen : kesin olarak
mahrem : gizli
mecmua : Risale-i Nur’dan derlenmiş kitap
mevcudat : varlıklar
muhafaza etmek : saklamak, korumak
muvaffakiyet : başarı
müfrit : ifrat eden, haddini aşan, ölçüsüz ve taşkın hareket eden
saniyen : ikinci olarak
semâvât : gökler
takdim etmek : sunmak
tasdik etmek : doğrulamak, onaylamak
tertip edilen : düzenlenen
zaptedilen : tutulan, ele geçirilen
zemin : yeryüzü, dünya
Zülfikar mecmuası : Risale-i Nur’da, Kur’ân’ın ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bahislerin toplandığı bir eser
Yükleniyor...