Yirmi Dokuzuncu Mektubun İkinci Makamının en baş sahifesinde, sual ve cevaptan sonra şu nükte yazılacak: Bu risalenin sebeb-i telifi, Kur’ân’ın tercümesini Kur’ân yerinde camilerde okutmak olan dehşetli suikastına karşı bir nevi mukabeledir. Ziyade tafsilât ve lüzumsuz bahisler girmiş. Fakat o mücahidâne ve heyecanlı mukabelede kıymettar bir gaybî anahtarı hissedip meczubâne arattırmak içinde, lüzumsuz tafsilât ve zaif ve pek ince emareler dahi girmiş.

Kalbime geldi ki: Yirmi Dokuzuncu Mektubun gayet ehemmiyetli ve lüzumlu ve parlak ve îcazlı olan Birinci Makamı, bu İkinci Makamın bütün kusûratını ve israfatını affettirir. Ben de kemâl-i sürurla şükrettim, o kusurları unuttum.
• • •
Önceki Risale: ( 4 ) / Sonraki Risale: ( 6 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli
bahis : konu
Diyanet Riyaseti : Diyanet İşleri Başkanlığı
has : özel; kıymetli ve ileri gelen mühim yakınlar topluluğundan olan
hususî : özel
inşaallah : Allah’ın dilemesiyle, izniyle
makbul : kabul gören, beğenilen
mecmua : kitap
merasim : tören
mukabele : karşılık
mücahidâne : cihad edercesine, mücadeleyle
müşfik : şefkatli
müteessir : etkilenen, üzülen
neşir : yayma, yayılma
nevi : tür, çeşit
nükte : ince anlamlı söz; bölüm
risale : kitap; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
rüya-yı sâdıka : doğru olan ve şeytanın karışmadığı rüya
sebeb-i telif : bir eserin yazılma sebebi
suikast : kötü kast, kötü niyet, tuzak kurma
suret : nüsha, kopya
şâşaalı : gösterişli, göz alıcı
tâbir : yorum, açıklama
tafsilât : ayrıntılar
tedricî : derece derece, yavaş yavaş
Yükleniyor...