Hakikaten Eflâni ve Safranbolu, aynen Isparta’nın kahramanları gibi Nurlara mütemadiyen çalışıyorlar. Hattâ bu defa Rehberlerin bir kısmında münâcât yoktu. Eflâni az bir zamanda yetmiş adet eski harfle Münâcâtı yazıp bize göndermiştir. Biz de o Münâcâtları Rehberlerin arkasına ilâve ettik. İnşaallah orada da çok Sungur’lar çıkıyor ve çıkacak.
• • •
Önceki Risale: ( 56 ) / Sonraki Risale: ( 58 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

adalet-perver : adâletli, adalet taraftarı
binaen : dayanarak, dolayı
garazkârane : garaz edercesine, kin tutarak
garazkârlık : kötü niyet sahibi olma, art niyetlilik
hakikaten : gerçekten
haşiye : dipnot
hata–savab cetveli : doğru ve yanlışları gösteren çizelge
iddianame : savcının bir dava konusunda hazırladığı iddia ve delilleri içine alan yazısı
imha etmek : yok etmek
inşaallah : Allah dilerse
intişar : yayılma; yayınlama
irsiyet : miras meselesi
istida : dilekçe
kararname : suçlama veya aklamaya dair resmi yazı
kat’î : kesin
Mahkeme-i Temyiz : Temyiz Mahkemesi, Yargıtay
meal : anlam
mecmua : kitap
mevzu : bahis, konu
müdafaat : savunmalar
müddeiumumî : savcı
münâcât : yakarış, dua; Üçüncü Şuâ
müsadere etmek : el koymak
mütemadiyen : sürekli
neşredilen : yayınlanan
Rehber : Gençlik Rehberi
rica etmek : istemek
risale : kitap, mektup; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
suret : şekil
tefsir : Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan eser
tesettür : örtünme
umum : genel, herkes
Zülfikar : Risale-i Nur’dan, Kur’ân’ın mu’cizeliğine ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bahislerin toplandığı bir eser
Yükleniyor...