2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَداً دَاۤئِمًا 3

Aziz, sıddık, fedakâr kardeşlerim; Çok yerlerden telgraf ve mektuplarla bayram tebrikleri aldığım ve çok hasta bulunduğum için, vârislerim olan Medresetü’z-Zehra erkânları benim bedelime hem kendilerini, hem o has kardeşlerimizin bayramlarını tebrik etmekle beraber, âlem-i İslâmın büyük bayramının arefesi olan ve şimdilik Asya ve Afrika’da inkişafa başlayan ve dört yüz milyon Müslümanı birbirine kardeş ve maddî ve mânevî yardımcı yapan İttihad-ı İslâmın, yeni teşekkül eden İslâmî devletlerde tesise başlamasının ve Kur’ân-ı Hakîmin kudsî kanunlarının o yeni İslâmî devletlerin kanun-u esasîsi olmasından dolayı büyük bayram-ı İslâmiyeyi tebrik ve dinler içinde bütün ahkâm ve hakikatlerini akla ve hüccetlere istinad ettiren Kur’ân-ı Hakîmin, zuhura gelen küfr-ü mutlakı tek başıyla kırmasına çok emareler görülmesi ve beşer istikbalinin de, bu gelen bayramını tebrikle beraber, Medresetü’z-Zehranın ve bütün Nur talebelerinin hem dahil, hem hariçte, hem Arapça, hem Türkçe Nurların neşriyatına çalışmalarını ve dindar Demokratların bir kısm-ı mühimmi Nurların serbestiyetine taraftar çıkmalarını bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz.

Bu sene hacıların az olmasına çok esbap varken, 180 binden ziyade hacıların o kudsî farizayı ve din-i İslâmın kudsî ve semavî kongresi hükmünde olan bu hacc-ı ekberi büyük bir bayramın arefesi noktasında olarak bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz.
4 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Hasta kardeşiniz
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi ebediyen, dâima üzerinize olsun.
4 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 74 ) / Sonraki Risale: ( 76 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahkâm : hükümler, esaslar
arefe : bayramdan bir önceki gün
bayram-ı İslâmiye : İslâm bayramı
beşer : insan
dahil : içeri
din-i İslâm : İslâm dini
emare : belirti, iz
esbap : sebepler
fariza : farz, Allah’ın emri
hacc-ı ekber : arefesi Cuma’ya rastlayan hac
hakikat : asıl, esas, doğru, gerçek
hariç : dışarı
hüccet : güçlü delil
istikbal : gelecek
istinad : dayandırma
iştiyak : arzu, istek
İttihad-ı İslâm : İslâm birliği
kanun-u esasî : temel kanun, Anayasa
kısm-ı mühim : önemli kısım
kudsî : yüce, kutsal
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
küfr-ü mutlak : sınırsız inkarsızlık; Allah’ı ve Allah’tan gelen her şeyi inkâr etme
mânidar : anlamlı
neşriyat : yayın, yayınlar
peder : baba
ruh u can : ruh ve can; bütün içtenlik
semavî : Allah tarafından olan, İlâhî
serbestiyet : serbestlik
temenna : eli ağza ve başa götürerek selam verme
teneffüs etmek : nefes almak, dinlenmek
teşekkül eden : oluşan
valide : anne
zuhur : belirme, görünme
Yükleniyor...