2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ عَاشِرَاتِ دَقَاۤئِقِ الشَهْرِ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ 3

Aziz, sıddık, mübarek, metin kardeşlerim; Sizin leyle-i Beratınızı ve gelen leyâli-i Ramazan-ı Mübarekenizi tebrik ederiz. Cenâb-ı Hakka yüz binler şükür olsun ki, Risale-i Nur kendi kendine tevessü ediyor. Her tarafta fütuhatı var. Ehl-i dalâletin hileleri onu durdurmuyor; bilâkis çok dinsizler teslim-i silâh ediyorlar. Hâfız Ali’nin dediği gibi, korkuları pek ziyadedir. Şimdi, dinsizlik taassubuyla değil, korku cihetiyle ilişiyorlar. O korku, Risale-i Nur lehine dönecek inşaallah.

Nur fabrikasının sahibi, bu defaki mektubundaki harika ve yüksek duası, onun fevkalâde ihlâs ve sadakatinin bir tereşşuhatı nazarıyla baktığımızdan, bin derece haddimden ziyade hüsn-ü zannını Risale-i Nur hesabına kabul edip, duasına âmin deriz. O Nur fabrikasının mektubu Hasan Âtıf’ın mektubuyla leyle-i Berat akşamında elimize geçti. O gecemize, bereketli ve mübarek bir tebrik nev’inde telâkki eyledik…
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Şâban ve Ramazan aylarının dakikalarının âşireleri adedince Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Önceki Risale: ( 106 ) / Sonraki Risale: ( 108 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : güçsüz, elinden bir şey gelmeyen
âhiret : öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
derd-i maişet : geçim derdi, sıkıntısı
düstur : kural, prensip
ehl-i dalâlet : doğru ve hak yoldan sapanlar
ekser : pekçok, çoğunluk
fevkalâde : olağanüstü, çok yüksek
had : yetki
hemşire : kız kardeş
hüsn-ü zan : güzel zanda bulunma
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
iktisat : tutumluluk
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
istifade : faydalanma, yararlanma
leyle-i Berat : Berat Gecesi; Peygamberimize peygamberliğinin bildirildiği Şaban ayının on beşinci gecesi
mukabele : karşılık verme
mübarek : bereketli, hayırlı
nazar : bakış, görüş
nev’ : tür
sa’y : çalışma
sadakat : bağlılık
şakirt : talebe, öğrenci
taassup : aşırı derecede, körükörüne bağlılık
tahmil : yükleme
telâkki : kabul etme
tereşşuhât : sızıntılar, izler
uhrevî : âhiretle ilgili, âhirete dair
umum : bütün
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
bilâkis : tam tersine
cemal : güzellik
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
cihazat : cihazlar, unsurlar
cihet : yön, taraf
ecza : kısımlar, parçalar
ehl-i dalâlet : doğru ve hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler
fedakârâne : fedakârca
fütuhat : fetihler, zaferler
hemşire : kız kardeş
ihtiyare : ihtiyar kadın
kıymettar : kıymetli, değerli
lâtif : ince, güzel, hoş
leyâli-i Ramazan-ı Mübareke : mübarek Ramazan geceleri
leyle-i Berat : Berat Gecesi; Peygamberimize peygamberliğinin bildirildiği Şaban ayının on beşinci gecesi
mânen : manevî olarak
mâsume : günahsız kadın veya kız çocuğu
metin : sağlam, kuvvetli
mübarek : uğurlu, hayırlı
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
salisen : üçüncü olarak
sıddık : çok doğru ve sadık
şakirt : talebe, öğrenci
şükür : nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah’a teşekkür etme
teslim-i silâh : silâhın teslim edilmesi; mücadeleden vazgeçme
tevessü : genişleme, yayılma
yaldız : cilâ; parlatmaya yarayan şey
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...