2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ 3

Aziz, sıddık kardeşlerim; Sizin mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Erhamürrâhimîn bu Ramazan-ı Mübarekenin hürmetine, Rahmeten lil-Âlemîn olan Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâmın ümmetine rahmetiyle imdat eylesin. Âmin. Âsâr-ı gadab-ı İlâhî olan âfât ve dalâletlerden muhafaza eylesin. Âmin. Ve Risale-i Nur şakirtlerini neşr-i envâr-ı Kur’âniyede muvaffak eylesin. Âmin. Hizbü’l-Âzam-ı Kur’ânînin gelmesini iştiyakla bekliyoruz.

Saniyen: Hâfız Ali’nin mektubunda, kahraman Süleyman Rüştü’nün gelmesini tebşir ediyoruz. Biz de ona, “Binler safalarla geldin” deyip ve üç cihetle onu ve mâsumlarını tebrik ediyoruz. Ve Hasan Âtıf’ın, Demirci Mehmet namını verdiği bedevî kardeşimize yazdığı uzun mektubu buradaki kardeşlerimize ihlâs noktasında ehemmiyetli tesiri var. İhlâs Risalesinin sırrını ve düsturlarını yerleştirmeye çalışması, bizi çok mesrur eyledi. Cenâb-ı Hak, onun gibi hâlis kardeşleri çoğaltsın. Ve Âtıf’ın o mektubunda medrese-i Nuriyedeki kahramanlardan kıymettar bir iki yüksek ihtiyarın Risale-i Nur’a parlak irtibatları bizi sürur yaşıyla ağlattırdı.

Bu defa, evvelce size gönderilen gençler ikaznâmesinin bir tetimmesi olarak bu havalideki tehlikeli vaziyette bulunan gençlere bir ihtarname namında bir fıkra gönderiyoruz; tâ ki Risale-i Nur’un genç şakirtlerinin gittikleri istikamet ve iffet ve ittiba-ı sünnet-i seniye, gençlik noktasında ne kadar kıymettar bulunduğunu ve hakikî ve zevkli gençlik ise o tarzdaki bahtiyarların gençlikleri olduğunu bir kat daha ispat edip, hakikî genç Türkler kimler olduğunu göstersin.

Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selâm ve dua ederiz. Ve mübarek dualarını bu mübarek Ramazan-ı Şerifte ve bire bin kazancı kazandıran eyyam ve leyâli-i mübarekede rica ediyoruz.
4 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşiniz
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
4 : Bâkî olan sadece Odur
Önceki Risale: ( 108 ) / Sonraki Risale: ( 110 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âfât : afetler, musibetler
Aleyhissalatü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
âsâr-ı gadab-ı İlâhî : Allah’ın gazabının eserleri, delilleri
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
bedevî : köylü
Cenâb-ı Erhamürrâhimîn : merhametlilerin en merhametlisi olan şeref ve azamet sahibi yüce Allah
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
cihet : yön, taraf
dalâlet : hak yoldan sapkınlık
düstur : kural, prensip
ehemmiyetli : önemli
hâlis : içten, samimi
Hizbü’l-Âzam-ı Kur’ânî : Kur’ân’dan alınmış bazı âyetlerden oluşan dua kitabı
İhlâs Risalesi : Yirminci Lem’a
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
imdat : yardım
irtibat : bağ, ilişki
iştiyak : çok kuvvetli arzu ve istek
kıymettar : kıymetli, değerli
mâsum : günahsız, suçsuz; çocuk, evlât
medrese-i Nûriye : nur medresesi; Risale-i Nur’un okunduğu yerler
mesrur : sevinçli, mutlu
muhafaza : koruma
muvaffak : başarılı olma, erişme
mübarek : bereketli, hayırlı
nam : ad
neşr-i envâr-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın nurlarının yayılması
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
rahmeten li’l-âlemîn : âlemlere rahmet olarak gönderilen
Ramazan-ı Mübareke : mübarek Ramazan ayı
Ramazan-ı Şerif : şerefli Ramazan ayı
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
safa : neşe, keyif
saniyen : ikinci olarak
sıddık : çok doğru ve sadık
sürur : mutluluk, sevinç
şakirt : talebe, öğrenci
tebşir : müjdeleme
ümmet : Hz. Peygamberin (a.s.m.) davetine muhatap olan bütün insanlar
Yükleniyor...