2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ 3

Aziz, sıddık kardeşlerim; Kahraman Tahirî ve Hâfız Mustafa’nın yaptıkları hizmet çok güzeldir. Onların tedbirleri isabetlidir, haktır. Nur fabrikasının divanında verdiğiniz kararlar, ne olursa kabulümüzdür. İşârât-ı Kur’âniye tevâbi’leriyle beraber çok güzel. Yalnız, Seyyid Şefik’e giden mektup, şahsına ait kısmı girmeyecekti. Lâhikadan aldığınız parçalar da çok güzel. Büyük Ali sisteminde, küçük ve ikinci Ali’nin mânidar fıkrası iyidir, fakat muhtasardır. En evvel gençlere ait üç dört ders—ki Hâfız Mustafa’ya vermiştik—el makinesiyle mümkünse eski hurufla, değilse, yeni hurufla HAŞİYE Nur fabrikasının divanındaki heyet münasip görse ve hal müsaade etse, yazılsın, bize de bazı nüshalar gönderilsin. Mübareklerin İşârâtü’l-İ’câz’larına bedel bir nüshamı postayla gönderdik. Cuma gününe rast gelen bu bayram, çok kıymettar olan haccü’l-ekber olduğundan, hacca bu sene gidenler çok kazanmışlar. Cenâb-ı Hak bizi de onların hayırlı dualarına hissedar eylesin. Âmin.

Tekrar be tekrar o bayramınızı ve umum Risale-i Nur şakirtlerinin bayramlarını ve Nur ve Gül fabrikalarının heyetlerini ve medrese-i Nuriye şakirtlerinin ve üstadlarının ve Barla sıddıklarının ve mâsumların ve ümmî ihtiyarların, ricalen ve nisâen umumunun birer birer bayramlarını tebrik ediyoruz.
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
HAŞİYE : Risale-i Nur’un bir vazifesi huruf-u Kur’âniyeyi muhafaza olduğundan yeni hurufa zaruret derecesinde inşaallah müsaade olur.
Önceki Risale: ( 129 ) / Sonraki Risale: ( 131 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âmin : “Allah’ım kabul eyle”
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
bedel : karşılık
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
divan : meclis ve meclisin toplandığı yer
evvel : önce
fıkra : bölüm, kısım
haccü’l-ekber : Arefe gününün Cuma gününe denk geldiği hac
hal : durum
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
heyet : topluluk
hissedar : pay sahibi
huruf : harfler
huruf-u Kur’âniye : Kur’ân harfleri
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
İşârât-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın işâretleri; Birinci Şuâ
İşârâtü’l-İ’câz : Kur’ân’ın mu’cizeliğine dair yazılan Risale-i Nur’dan bir eser
kıymettar : kıymetli, değerli
Lâhika : ek; Yirmi Yedinci Mektup olan Lâhikalar
mânidar : mânâlı, anlamlı
medrese-i Nuriye : Nur medresesi; Risale-i Nur’un okunduğu yerler
muhafaza : koruma
muhtasar : kısa, özetlenmiş
mübarek : uğurlu, hayırlı
münasip : uygun
müsaade : izin
nisâen : kadınlar
nüsha : kopya
ricalen : erkeklerin
sıddık : çok doğru ve sadık
şakirt : talebe, öğrenci
tevâbi : bağlı olanlar, uyanlar
umum : genel, bütün
ümmî : tahsil görmemiş, okuma yazma bilmeyen
zaruret : zorunluluk, gereklilik
Yükleniyor...