Aziz kardeşlerim; Bu saatte ben Kur’ân okurken, Risale-i Nur’la ziyade alâkadar olan Sûre-i İbrahim’de bir âyet beni meşgul ederken, Emin, size göndereceği mektubu getirdi ve dar vaktimizde bu geniş âyetin denizinden ancak bir katrecik bu parçaya girebildi. Birkaç dakika zarfında yazdık, vakit bulamadık, kusura bakmayınız.
• • •
Önceki Risale: ( 21 ) / Sonraki Risale: ( 23 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâkadar : alâkalı, ilgili
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
aziz : izzetli, çok değerli, saygın
Cenâb-ı Erhamürrâhimîn : merhametlilerin en merhametlisi olan şeref ve azamet sahibi yüce Allah
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
faal : çalışkan, hareketli
gam : sıkıntı, üzüntü
hamd : övgü, teşekkür
huruf : harfler
irsâlât : gönderilenler
izale etme : giderme, ortadan kaldırma
katrecik : damlacık
kıymettar : kıymetli, değerli
minnettar : iyilik yapan birisine karşı duyulan teşekkür hissi
rahmet : İlâhî şefkat ve merhamet
sadık : doğru sözlü, dürüst; bağlı
sarihan : açıkça
sebatkâr : sebat eden, kararlı
sıddık : çok doğru ve sadık
Sûre-i İbrahim : Kur’ân’ın 14. sûresi olan İbrahim Sûresi
sürur : mutluluk, sevinç
şükür : nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah’a teşekkür etme
vefâdâr : vefâlı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan
zarfında : içinde
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...