Aziz kardeşlerim; Sizlere hergün birer uzun mektup yazmak hakkınız varken, maatteessüf üç seneden beri size göndermek için yazdığım bir mektup şimdiye kadar bekliyor, eski sakomun cebinde duruyor. Demek Risale-i Nur, ehl-i dünya dinsizlerine çok dehşet vermiş ki, dünyalarına karışmadığım halde bu tazyikatı yapıyorlar. Her neyse... Hiç unutamadığım sebatkâr, ciddî kardeşlerime, hususan ikinci vatanım Barla’daki vefadar sıddıklara pek çok selâm ve dua ederim. Binler hasret ve iştiyakla sizleri düşünen ve her yirmi dört saatte belki yüz defa duayla tahattur eden ve duanıza muhtaç olan,..
Said Nursî

• • •
Önceki Risale: ( 23 ) / Sonraki Risale: ( 25 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : izzetli, çok değerli, saygın
ecel : ölüm zamanı
ehl-i dünya : dünyaya dalıp, âhireti düşünmeyenler
eyyam-ı mübareke : mübarek günler
fedakâr : kendini bir hizmete adayan; davası uğrunda değerli şeylerini gözden çıkarabilen
haşiye : dipnot
Hizb-i Âzam : Risale-i Nur’da geçen Kur’ân âyetlerinin toplandığı eserin adı
hizmet-i Kur’âniye : Kur’ân hizmeti
hususan : bilhassa, özellikle
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
istirahat-i kalb : kalp rahatlığı, iç huzuru
iştiyak : çok kuvvetli arzu ve istek
maatteessüf : üzülerek, ne yazık ki
metanet : sağlam duruş, kararlılık
mevt : ölüm
sadakat : bağlılık, sebat
sako : üste giyilen erkek elbisesi (palto, ceket, aba gibi)
sebat : kararlılık
sebatkâr : sebat eden, kararlı
sıddık : çok doğru ve bağlı
sürur : mutluluk, sevinç
şevk : çok istek ve arzu, coşku
tahattur eden : hatırlayan
tazyikat : baskılar
tefhim : anlatma, açıklama
umum : genel, bütün
vefadar : vefalı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan
vird-i ekber : büyük dua, zikir; Yirmi Dokuzuncu Lem’a
Yükleniyor...