2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ 3

Aziz, sebatkâr, fedâkâr, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Gelecek bayramınızı tebrik ederim. 4 وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ kasem-i Kur’âniyle fevkalâde kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde ve seherlerde mübarek kardeşlerimin mübarek duaları hem bana, hem ehl-i imana çok bereketli ve nurlu olmasını rahmet-i Rahmân’dan niyaz ederim.

Saniyen: Size bir küçük sehvin büyük bir nükte-i gaybiyesiyle, karşı sahifedeki haşiyeyi, mevkilerinde yazmak için gönderdim.

Salisen: Hulûsi’nin bir gailesi var diye hissediyorum. Merak etmesin, Risale-i Nur’un şakirtlerine inâyet ve rahmet, nezaret ve himayet ederler. Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir, geçerler; o musibetlere karşı sabır içinde şükürle, metanetle mukabele edilmek gerektir. Hem o, hem sizler bütün dualarımda ve kazançlarımda benimle berabersiniz.

Rabian: Risaletü’n-Nur, kendi kendine Kur’ân’ın himayeti ve hıfz-ı Rabbânî altında intişar ediyor. İmâm-ı Ali (r.a.) iki defa sırren, sırren demesi işaret eder ki, perde altında daha ziyade feyiz ve nur verir. Sizin gibi kardeşlerim, zamanın sarsıntılı hâdisâtına karşı -şimdiye kadar gibi- yine tam mukavemet eder ümidindeyim. 5 مَنْ اٰمَنَ بِالْقَدَرِ اَمِنَ مِنَ الْكَدَرِ düsturumuz olmalı.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
4 : “Yemin olsun fecre. Ve on geceye.” Fecir Sûresi, 89:1,2.
5 : Kadere iman eden, kederden emin olur.
Önceki Risale: ( 6 ) / Sonraki Risale: ( 8 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : izzetli, çok değerli, saygın
düstur : genel kâide, kural
ehl-i iman : Allah’a inanan
fedakâr : kendini bir hizmete adayan; davası uğrunda değerli şeylerini gözden çıkarabilen
fevkalâde : olağanüstü, çok güzel
feyiz : bolluk, bereket
gaile : sıkıntı, dert
hâdisât : hâdiseler, olaylar
haşiye : dipnot
hıfz-ı Rabbânî : herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah’ın koruması
himayet : koruma
inâyet : Allah’ın yardımı
intişar etme : yayılma
kasem-i Kur’ânî : Kur’ân’ın kasemi, yemini
meşakkat : güçlük, zorluk
metanet : sağlam duruş, kararlılık
mukabele edilmek : karşılık verilmek
mukavemet etme : direnme, dayanma
musibet : belâ, felaket, sıkıntı
mübarek : hayırlı, değerli
nezaret etme : bakma, seyretme
niyaz etme : dua etme, yalvarıp yakarma
nükte-i gaybiye : gaybî, gizli olan ince işaret
rabian : dördüncü olarak
rahmet : İlâhî ihsan, bağış
rahmet-i Rahmân : rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah’ın rahmeti, merhameti
Risaletü’n-Nur : Risale-i Nur’un diğer bir adı
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
sebatkâr : sebat eden, kararlı olan
seher : tan; sabah olmaya başladığı vakit
sehv : yanılma, hata
sıddık : çok doğru ve sadık
sırren : gizli olarak, gizlice
şakirt : talebe, öğrenci
şükür : nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah’a teşekkür etme
tahakkuk : gerçekleşme
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...